Wednesday, October 27, 2021
Home Tags สายสื่อสาร

Tag: สายสื่อสาร

กสทช. เผยแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 106 เส้นทาง รวม 275 กิโลเมตร และนำสายลงใต้ดินเส้นทางสำคัญ

0
สำนักงาน กสทช. สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศปี 62 รวมทั้งสิ้น 106 เส้นทาง ระยะทาง 275.128 กม. เป็นเส้นทางใน กทม. 24 เส้นทาง ระยะทาง 27.21 กม. และเส้นทางใน 4 ภาค ทั่วประเทศ อีก 82 เส้นทาง ระยะทาง 247.918 กม.