Sunday, February 5, 2023
Home Tags หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tag: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ปิดฉาก 18 ปี “คมชัดลึก” ตีพิมพ์ฉบับสุดท้าย เลิกจ้างพนักงาน ชดเชย 10 เดือน

ปิดตำนาน 18 ปี “คมชัดลึก” นสพ.เครือเนชั่นกรุ๊ป ตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายวันนี้ ระบุพิษ COVID-19 แผงหนังสือปิด คนอ่านไม่กล้าซื้อ ทรานส์ฟอร์มเร็วกว่าเป้าหมาย พบเลิกจ้างพนักงานจ่ายชดเชย 10 เดือน เหลือ “กรุงเทพธุรกิจ” ฉบับเดียว