Sunday, November 28, 2021
Home Tags หลอดพลาสติก

Tag: หลอดพลาสติก

บอกลาหลอดเขียว! Starbucks ประเทศไทย ประกาศใช้ “หลอดกระดาษ” ทุกสาขา ดีเดย์ 6 ม.ค. นี้

ร้านกาแฟ Starbucks ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการงดใช้หลอดพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษในทุกสาขาในประเทศไทย เริ่มวันที่ 6 มกราคมนี้

Blue Bottle ประกาศ Zero-single-use-cup ลืมเอาแก้วมาหรอ? เช่าที่ร้านแล้วค่อยมาคืนได้

Blue Bottle ร้านกาแฟสัญชาติอเมริกันประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องลดจำนวนขยะให้เป็นศูนย์ให้ได้ ไม่เพียงแค่ลดขยะพลาสติก กระตุ้นให้ลูกค้าเอาแก้วส่วนตัวมาเอง แต่ถ้าไม่มีสามารถยืมทางร้านก่อน แล้วค่อยนำมาคืนได้