Friday, January 28, 2022
Home Tags ออมไปด้วยกัน

Tag: ออมไปด้วยกัน

คลัง เปิดขายพันธบัตร ‘ออมไปด้วยกัน’ รุ่นอายุ 5 และ 10 ปี เริ่ม 15 พ.ย.นี้

คลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น 'ออมไปด้วยกัน' วงเงิน 8 หมื่นล้าน เริ่ม 15 พ.ย. – 3 ธ.ค. นี้ ผ่านหลายช่องทางทั้งออฟไลน์-ออนไลน์ บนแอปฯ เป๋าตัง เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง โมบายแบงกิ้ง โดยกระทรวงการคลัง จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 3...