Friday, February 3, 2023
Home Tags อาหารแพง

Tag: อาหารแพง

ไม่ใช่แค่ไทย! ราคาอาหารโลกขึ้น 30% ใน 1 ปี เหตุจากภัยพิบัติ การขาดแรงงาน และต้นทุน

ผลพวงจากปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้ ‘ผัก’ ราคาพุ่งสูงขึ้น ที่เห็นหลัก ๆ คนจะเป็น ‘ผักชี’ ที่ราคาเคยแตะถึง 400 บาท/กิโลกรัม จากเมื่อต้นปีราคาไม่เกิน 100 บาท/กิโลกรัม และหากมองภาพรวมทั่วโลกก็พบว่าไม่ใช่แค่ไทย แต่ในปีนี้ราคาอาหารแพงขึ้น 30% ถือว่าสูงสุดในรอบ 10 ปีเลยทีเดียว