Saturday, May 21, 2022
Home Tags อิชิตัน กรุ๊ป

Tag: อิชิตัน กรุ๊ป

ยุคทองของน้ำวิตามิน! อิชิตัน แตกไลน์ “PH PLUS 8.5” น้ำอัลคาไลน์ ผสมวิตามินบีรวม

เมื่อตลาดชาเขียวเริ่มตัน แถมไวรัสก็มา ทำให้เครื่องดื่มวิตามินมาแรง "อิชิตัน กรุ๊ป" เลยขอแตกไลน์สินค้ากลุ่มใหม่ “PH PLUS 8.5” เครื่องดื่มน้ำ PH ผสมวิตามินบีรวม สู้ศึกตลาดน้ำสร้างภูมิคุ้มกัน