Monday, August 8, 2022
Home Tags อิทธิพันธ์ เจียกเจิม

Tag: อิทธิพันธ์ เจียกเจิม

บล.ไทยพาณิชย์ เปิดรับสมัคร “SCBS IWP ครั้งที่ 7” หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่สู่ความมั่งคั่งแห่งโลกอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทด้าน Securities และ Trading พร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมรองรับการลงทุนแห่งอนาคต ล่าสุด เตรียมเปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program (SCBS IWP) ครั้งที่ 7” ภายใต้แนวคิด “สู่ความมั่งคั่งและโอกาสที่ยั่งยืนแห่งโลกอนาคต” หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ ให้พร้อมบริหารความมั่งคั่งและการลงทุนแห่งโลกอนาคต อัดแน่นเนื้อหาอย่างเข้มข้นทั้งด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน...