Wednesday, February 1, 2023
Home Tags อูฐ

Tag: อูฐ

“จีน” ติดตั้งไฟจราจรสำหรับ “อูฐ” แห่งแรกของโลก

เจ้าหน้าที่ในเมืองทางภาคเหนือของจีน ติดตั้งไฟเขียวไฟแดงบริเวณเส้นทางหนึ่ง ซึ่งพวกเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณจราจรสำหรับอูฐแห่งแรกของโลก