Sunday, February 5, 2023
Home Tags เครือเนชั่น

Tag: เครือเนชั่น

เนชั่นเตรียมหยุดพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” เสาร์-อาทิตย์ หลังยอดโฆษณาลดลงเกือบครึ่ง

เครือเนชั่นเล็งหยุดพิมพ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันเสาร์-อาทิตย์ ลดหน้าหนังสือพิมพ์ลงเหลือ 20 หน้า จัดทำแผนทรานสฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัล หลังยอดโฆษณาลดลงถึง 42% จาก COVID-19 และดิจิทัลดิสรัปชัน

ปิดฉาก 18 ปี “คมชัดลึก” ตีพิมพ์ฉบับสุดท้าย เลิกจ้างพนักงาน ชดเชย 10 เดือน

ปิดตำนาน 18 ปี “คมชัดลึก” นสพ.เครือเนชั่นกรุ๊ป ตีพิมพ์ฉบับสุดท้ายวันนี้ ระบุพิษ COVID-19 แผงหนังสือปิด คนอ่านไม่กล้าซื้อ ทรานส์ฟอร์มเร็วกว่าเป้าหมาย พบเลิกจ้างพนักงานจ่ายชดเชย 10 เดือน เหลือ “กรุงเทพธุรกิจ” ฉบับเดียว