Sunday, August 14, 2022
Home Tags เที่ยวบินในประเทศ

Tag: เที่ยวบินในประเทศ

เช็กให้ชัวร์ ! เตรียมตัวอย่างไร…ก่อนขึ้นเครื่องบินในประเทศ ช่วง COVID-19

ทอท. แจ้งเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศในช่วงการระบาดของ COVID-19 ให้ตรวจสอบประกาศ/คำสั่งของจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง ปัจจุบันมีท่าอากาศยาน 5 แห่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้เเก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีสายการบินเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์...

เช็กลิสต์! จังหวัดไหนบ้างที่บินไปแล้วต้องกักตัว 14 วัน

กรมท่าอากาศยานแจ้งเตือนผู้โดยสาร เดินทางเที่ยวบินในประเทศ ให้ตรวจสอบประกาศของ 5 จังหวัดที่ต้องกักตัว 14 วัน