Wednesday, June 16, 2021
Home Tags เปิดภาคเรียน

Tag: เปิดภาคเรียน

‘Pfizer’ เผยผลทดลอง ‘วัคซีน COVID-19’ สำหรับวัยรุ่น 12-15 ปี มีประสิทธิภาพสูงถึง 100%

0
Pfizer ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลก เผยผลทดลองในระยะที่ 3 ของวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี พบมีประสิทธิภาพถึง 100% เตรียมยื่นขออนุมัติจาก อย.สหรัฐฯ ให้ทันฉีด ก่อนช่วงเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ Albert Bourla ซีอีโอของ Pfizer ระบุว่า บริษัทจะยื่นข้อมูลใหม่ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA)...