Saturday, September 25, 2021
Home Tags เมืองนวัตกรรม

Tag: เมืองนวัตกรรม

IOC : อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ “วอร์รูม” แห่งเมืองนวัตกรรม “วังจันทร์วัลเลย์”

0
"วังจันทร์วัลเลย์" กำลังจะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ โดยเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และจะเป็นต้นแบบเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย การจัดการภายในเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจึงต้องมี "วอร์รูม" ศูนย์กลางการรับข้อมูล มอนิเตอร์ และสั่งการ ซึ่งก็คือ "อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ" หรือ IOC แห่งนี้ สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นหูกับ "วังจันทร์วัลเลย์" พื้นที่นี้คือแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขนาด 3,454 ไร่ ในตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์...

รู้จัก “วังจันทร์วัลเลย์” โครงการยักษ์ 3,400 ไร่ แหล่งปั้น “นวัตกรรม” โดย ปตท.

0
ประเทศไทยกำลังยกระดับเศรษฐกิจด้วย "นวัตกรรม" ทำให้ ปตท. เลือกลงทุนโครงการ "วังจันทร์วัลเลย์" เนื้อที่กว่า 3,400 ไร่ ในจังหวัดระยอง ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation; EECi) ส่งเสริมนวัตกรรมแบบครบวงจร ทั้งการวิจัยและพัฒนา โรงเรียนนักวิทย์ จนถึงแหล่งที่อยู่อาศัยที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักวิจัย