Saturday, July 31, 2021
Home Tags โครเอเชีย

Tag: โครเอเชีย

“โครเอเชีย” ออกวีซ่าพิเศษชวน “ดิจิทัล โนแมด” อยู่ยาว 1 ปี ไอเดียกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยว

0
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก "โครเอเชีย" หาทางพยุงธุรกิจนี้ไว้ โดยการออกใบอนุญาตพำนักระยะเวลา 1 ปีให้กับกลุ่ม "ดิจิทัล โนแมด" เข้ามาปักหลักกางคอมพิวเตอร์ทำงานในประเทศ พร้อมพักผ่อนตากอากาศชายทะเล จุดขายของการท่องเที่ยวโครเอเชีย