Wednesday, September 28, 2022
Home Tags โซลาร์เซลล์

Tag: โซลาร์เซลล์

‘ไบเดน’ เว้นภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก ‘ไทย’ 2 ปีหนุนผลิตพลังงานสะอาด

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ประกาศ ระงับการเก็บภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก 4 ประเทศ เป็นเวลา 2 ปี เพื่อมุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในประเทศ