Thursday, September 29, 2022
Home Tags โรคทางระบบประสาท

Tag: โรคทางระบบประสาท

ผลการศึกษาพบ 1 ใน 3 ของผู้ที่หายจาก COVID-19 มีอาการ ‘ป่วยทางจิต’ แทรก

สถานการณ์ของไทยกำลังน่าเป็นห่วงทีเดียว เพราะกำลังเผชิญกับการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งคราวนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษซึ่งแพร่กระจายเร็วกว่าถึง 1.7 เท่า อย่างไรก็ตาม COVID-19 ไม่ได้แค่ส่งผลให้เราเจ็บป่วยเท่านั้น แต่มีการศึกษาในสหรัฐฯ พบว่า ผู้ที่หายป่วย 1 ใน 3 นั้นได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคทางระบบประสาทหรือจิตเวชอีกด้วย