Sunday, November 28, 2021
Home Tags ไห่หนาน

Tag: ไห่หนาน

‘เซี่ยงไฮ้’ หนุนเปิดร้าน ‘ดิวตี้ฟรี’ ดันเศรษฐกิจปลอดภาษี กระตุ้นการใช้จ่ายผู้บริโภค

เซี่ยงไฮ้ ประกาศสนับสนุนบริษัทต่างๆ ให้ยื่นขออนุมัติขายสินค้า ‘ดิวตี้ฟรี’  เเละเปิดร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้าเเละพื้นที่พาณิชย์ต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของเเผนการบริโภค ในปี 2021-2025 ที่รัฐบาลท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้จะมุ่งพัฒนา ‘เศรษฐกิจปลอดภาษี’ (duty-free economy) เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายสินค้านำเข้าเเละสินค้าหรูที่มีการเก็บภาษีหนัก ปัจจุบัน การใช้จ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีในจีน ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน ’มณฑลไห่หนาน’ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จำกัดการใช้จ่ายที่ยกเว้นภาษีบุคคลไม่เกินปีละ 100,000 หยวน (ราว 5.1...

พลิกวิกฤตโลกเป็นโอกาสของ “ไห่หนาน” ยอดขาย “ดิวตี้ฟรี” โต 236% ในรอบปี

แผนปั้น “ไห่หนาน” เป็นเมืองท่องเที่ยวและ “ดิวตี้ฟรี” ระดับโลกเริ่มฉายแสง จากนโยบายใหม่ดันเพดานยอดซื้อสินค้าปลอดภาษีเป็น 100,000 หยวนต่อคน ผนวกกับโรคระบาดที่ทำให้คนจีนเดินทางต่างประเทศไม่ได้ ทำให้ยอดขายดิวตี้ฟรีเกาะไห่หนานพุ่ง 236% ในรอบปี และส่งบริษัท China Duty-Free Group ขึ้นเป็นบริษัทดิวตี้ฟรีเบอร์ 4 ของโลก