ทิปโก้เผยผลประกอบการไตรมาสแรกยังแกร่ง รายได้จากการขายโต 30%

TIPCO ปิดงบไตรมาสแรกปี 2559 อย่างแข็งแกร่ง รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยธุรกิจผลไม้แปรรูปและธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการเติบโตทั้งรายได้และกำไร  และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TIPCO” เปิดเผยว่า รายได้จากการขายและบริการประจำไตรมาสแรกของปี 2559 มีมูลค่า 1,396 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 322 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ30  ขณะที่กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม348 ล้านบาท เทียบกับ 319 ล้านบาทในไตรมาส 1/2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1  ทั้งนี้หากไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรสุทธิจากธุรกิจหลักยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าถึง 21.2ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทุกธุรกิจ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ผ่านมา  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลไม้แปรรูปซึ่งมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตที่ดี  ธุรกิจเครื่องดื่มที่มียอดขายรวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำแร่ธรรมชาติ ออรา  และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Season Best Summer ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค

นอกจากนี้ ธุรกิจอื่นๆ มีการขยายตัวเป็นไปตามแผนที่วางไว้เช่นกัน ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกร้าน Squeeze Smoothie Bar มีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 3 สาขา   ธุรกิจผลไม้สดอย่างสับปะรดหอมสุวรรณที่มีรสชาติและคุณประโยชน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า  ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

“ในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญทั้งในด้านการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เปี่ยมนวัตกรรมและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไป” นายเอกพลกล่าว