ซีดีจียกระดับการศึกษาด้านไอที จัดโครงการ CDG Code Their Dreams จุดประกายเด็กไทยด้าน “การโค้ดดิ้ง” ผ่านโค้ด ภาษาสากลแห่งอนาคต

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร นำโดย นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร จัดกิจกรรม CDG Code Their Dreams เพื่อจุดประกายให้เยาวชนสนใจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ “การโค้ดดิ้ง” อันเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพของประเทศ เพื่อตอบรับเทรนด์โลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรด้านนี้สูงเป็นอย่างยิ่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้โครงการนี้ซีดีจีจะจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์บนเฟซบุ้ค Code Their Dreams ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความรู้ด้านการโค้ดดิ้งของไทย และกิจกรรมออฟไลน์ เป็นการใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโค้ดดิ่งของซีดีจีลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปให้เยาวชน โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครั้งนี้นี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดคลองใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้