Ericsson ร่วมเป็นพันธมิตร Smart Africa Alliance ผลักดันดิจิทัลแอฟริกา


by Sukyai
16-06-2016 11:51:21
  • Ericsson เข้าร่วมพันธมิตร SMART Africa Alliance โดยเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคเพื่อที่จะผลักดันแอฟริกาไปสู่ยุค ICT
  • Ericsson จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกและองค์กรภาคเอกชนเพื่อที่จะสร้างโรดแมพและนำโซลูชั่นมาใช้เพื่อให้แอฟริกาแบ่งปันองค์ความรู้อย่างทั่วถึงเต็มที่
  • ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจาก Ericsson ได้ประกาศความร่วมมือกับประเทศรวันดาในการนำแผนแม่บท SMART Rwanda ไปใช้งานจริง และยังสอดคล้องกับหลักการในปฏิญญา Smart Africa Manifesto

Ericsson และองค์กร SMART Africa ได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับ ICT เพื่อที่จะพัฒนาสังคมที่มีการเชื่อมต่อและอยู่อย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ในทวีปแอฟริกา

Ericsson จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร Smart Africa Allianceในฐานะที่ปรึกษาทางเทคนิคและสมาชิกเอกชนระดับ Platinum ที่ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อที่จะสร้างพิมพ์เขียวเพื่อสนับสนุนในการทำให้วิสัยทัศน์และแผนงานขององค์กร SMART Africa เป็นจริงขึ้นมาได้

SMART Africa ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยมีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะเร่งให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในทวีปแอฟริกาและผลักดันให้ไปสู่แนวทางเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ราคาย่อมเยาและการใช้ ICT

โดยข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากได้มีการประกาศความร่วมมือกับทางรัฐบาลประเทศรวันดาในโครงการหลักๆ ของประเทศทั้งด้านการเงิน การขนส่ง สาธารณูปโภค ความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความปลอดภัยอันเป็นผลจากข้อตกลงร่วม Smart Rwanda Memorandum of Understanding ซึ่งทำไว้ในปี 2014 การพัฒนานครอัจฉริยะในเมืองหลวงคิกาลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ Smart Rwanda มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นโครงการแม่แบบระดับโลกให้กับ Smart Africa Alliance

คุณเฟรดริก เจดจ์ลิ่ง หัวหน้าประจำภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮาราของEricsson ได้กล่าวถึงความร่วมมือนี้ไว้ว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกับหลายประเทศในแอฟริกาเพื่อที่จะสร้างสังคมฐานความรู้ที่มีข้อมูลความรู้กว้างขวาง ประสบการณ์ในโครงการSmart Rwanda นั้นเป็นรากฐานที่ดีที่ซึ่งเราสามารถนำไปปรับใช้เป็นโซลูชั่นลักษณะคล้ายกันกับรัฐบาลและประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้ ICT นั้นจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนทั้งเมือง ประเทศและวงการอุตสาหกรรมและท้ายสุดแล้วนำยุคสังคมเครือข่ายมาสู่แอฟริกาได้อย่างแท้จริง"

โครงการริเริ่ม Smart Africa นั้นมีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อ สรรค์สร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนทวีปแอฟริกาไปสู่เศรษฐกิจองค์ความรู้ ทำให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้และก่อให้เกิดการจ้างงาน โครงการนี้ยังมีจุดหมายที่จะทำให้ประเทศสมาชิกมีเศรษฐกิจอัจฉริยะที่้สามารถในการแข่งขัน คล่องตัวและเปิดกว้างและเอื้อต่อการทำธุรกิจ สามารถดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่ ให้รางวัลแก่ผู้ประกอบการและทำให้สามารถเติบโตและส่งออกได้อย่างรวดเร็ว ยกระดับนวัตกรรม ICT เพื่อเปลี่ยนประเทศแอฟริกาไปสู่สังคมอัจฉริยะ

ดร. ฮามาดุน ทูว์เร่ กรรมการบริหารขององค์กร Smart Africa กล่าวว่า "นับตั้งแต่วันที่ Smart Africa Alliance ถูกก่อตั้งขึ้นมา หนึ่งในเป้าหมายหลักของเรานั้นมุ่งเน้นไปที่ความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เราตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจนั้นเริ่มจากการที่บริษัทเอกชนมุ่งเน้นใช้ ICT เพื่อเข้าถึงตลาดและข้อมูลสำหรับการทำธุรกิจ

"Ericsson นั้นได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นพันธมิตรที่โดดเด่นที่จะช่วยให้เราบนบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ด้วยการสร้างงาน การผลิตและความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานโลกและความสามารถเฉพาะตัวในการนำโซลูชั่นเหล่านั้นมาปรับใช้กับประเทศในทวีปแอฟริกาต่างๆ ได้"

 

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter