เต็ดตรา แพ้ค เปิดตัวคู่มือการผลิตเครื่องดื่มจากมะพร้าว

Coconut water in Tetra Prisma® Aseptic carton packages

เต็ดตรา แพ้ค ได้จัดพิมพ์คู่มือการผลิตเครื่องดื่มจากมะพร้าวฉบับแรก ที่เพียบพร้อมไปด้วยคำแนะนำที่มีประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลภาคปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูกและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ไปจนถึงกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่าย

คู่มือการผลิตเครื่องดื่มจากมะพร้าว (Coconut Handbook) ความยาว 180 หน้า นี้ ถูกผลิตและจัดทำขึ้นโดย Coconut Knowledge Center ของเต็ดตรา แพ้ค ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มีจุดประสงค์ เพื่อส่งมอบความรู้ทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทานการผลิตเครื่องดื่มจากมะพร้าว ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค  คู่มือฉบับนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลความรู้เบื้องต้น จนถึงรายละเอียดทางเทคนิค ซึ่งถูกรวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆในอุตสาหกรรม ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการแปรรูปเครื่องดื่มจากมะพร้าว รวมถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ (Aseptic Processes) ที่มีมากว่า 20 ปีของบริษัทฯ

ปัจจัยท้าทายที่สำคัญของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการแปรรูปเครื่องดื่มจากมะพร้าวคือ น้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวจะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศ ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงจำเป็นต้องมีมาตรการปกป้องคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างรัดกุมในทุกกรรมวิธี ตั้งแต่ การเก็บเกี่ยว ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การไหล และการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีการอธิบายอย่างละเอียดรวบรวมอยู่อย่างเป็นหมวดหมู่ในคู่มือฉบับนี้

แม้ว่า เต็ดตรา แพ้ค ได้ผลิตคู่มือการผลิตเครื่องดื่มจากมะพร้าว (Coconut Handbook) ขึ้นมาเป็นครั้งแรก แต่คู่มือฉบับอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯจัดทำมาก่อนหน้านี้ เช่น คู่มือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม (Dairy Processing Handbook) และคู่มือการผลิตนมถั่วเหลือง (Soya Handbook) ล้วนได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคอุตสาหกรรม  อีกทั้งยังถูกนำไปใช้เป็นคู่มืออ้างอิงอย่างแพร่หลาย โดยนักวิชาการและผู้นำทางความคิด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้น น้ำมะพร้าวพร้อมดื่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากยอดขายทั่วโลกของน้ำมะพร้าวบรรจุกล่องในปัจจุบัน ที่พุ่งสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจน้ำมะพร้าวยังมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวประเภทอื่นๆ เช่น ตลาดน้ำกะทิพร้อมบริโภค โดยเฉพาะในประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา

การเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว นับเป็นโอกาสทางธุรกิจสำคัญที่รองรับการขยายตัวของตลาดน้ำมะพร้าวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคู่มือการผลิตน้ำมะพร้าวของเต็ดตรา แพ้ค ฉบับแรกของวงการ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมทั้งลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้สามารถเติบโตบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนี้ได้ ด้วยการจัดสรรข้อมูลที่เป็นประโยชน์และง่ายต่อการเข้าใจ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิต และคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพของมะพร้าว

มร. สามิต ชาวดุรี ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานด้านการตลาด เต็ดตราแพ้ค เอเชีย กล่าวว่า “ เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ลูกค้าผู้ผลิตน้ำมะพร้าวสามารถขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เราจึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 20 ปี และก่อตั้ง Coconut Knowledge Center ในปี พ.ศ. 2555  เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นของเราในการเป็นซัพพลายเออร์ครบวงจรทั้งระบบที่สามารถนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

พร้อมกันนี้ เต็ดตรา แพ้ค ยังได้เปิดตัวบริการสนับสนุนงานด้านการตลาด (Marketing Services) เพื่อช่วยส่งเสริมให้แบรนด์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งการบริการนี้มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตลอดการดำเนินงาน ตั้งแต่การเสาะหาโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จนถึงการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ จนกว่าจะได้รับความสำเร็จในตลาด

ดังนั้น นอกจากที่ลูกค้าจะสามารถใช้โซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อของเต็ดตรา แพ้ค ในการผลิตเครื่องดื่มมะพร้าวและกะทิ เพื่อคงรสชาติและคุณค่าทางสารอาหารของผลิตภัณฑ์ได้แล้วนั้น บริษัทฯ ยังพร้อมช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านการพัฒนาทางการตลาด และผลการวิจัยต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอื่นๆเพื่อต่อยอดการเติบโตได้อีกด้วย

ทั้งนี้  คู่มือการผลิตเครื่องดื่มจากมะพร้าว ที่ถูกจัดทำโดย Coconut Knowledge Center ถือเป็นอีกหนึ่งในบริการสนับสนุนงานด้านการตลาด(Marketing Services)ที่เต็ดตรา แพ้ค นำเสนอให้แก่ลูกค้าได้ ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารแบบซัพพลายเออร์ครบวงจรทั้งระบบ” มร. สามิต กล่าวเพิ่มเติม

ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

มะพร้าว ถือ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และให้คุณประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งน้ำมะพร้าว เนื้อมะพร้าว กะทิ รวมไปถึงเปลือกมะพร้าว โดยตลาดมะพร้าวยังคงโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2558 ตลาดมะพร้าวมีมูลค่ากว่า 518 ล้านบาท และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 ตลาดจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดลำดับที่ 9 ของโลก ด้วยกำลังการผลิตกว่า 838 ล้านลูกต่อปี

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกของมะพร้าวจากไทยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวถูกส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย พร้อมกันนี้ มะพร้าวไทยได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายด้วยกลิ่นหอมอันโดดเด่น และเนื้อมะพร้าวที่นุ่มลิ้น ซึ่งสร้างความแตกต่างจากมะพร้าวที่มีที่มาจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

นอกจากนั้น กระแสความต้องการและอัตราการบริโภคมะพร้าวภายในประเทศยังคงพุ่งสูงขึ้น เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่มที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองเทรนด์รักสุขภาพของคนเมือง โดยมีผู้ผลิตหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ทั้ง มาลี ยูเอฟซี ชาวเกาะ และคิงไอส์แลนด์ ที่ต่างนำเอาน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มบรรจุกล่องออกสู่ตลาด ได้อย่างประสบความสำเร็จ ในขณะที่ผู้เล่นรายอื่น ๆ ต่างมองหาโอกาสในลักษณะเดียวกัน

ตามความเชื่อของคนไทย น้ำมะพร้าว มีสรรพคุณทางยา ใช้เพื่อบรรเทาอาการขาดน้ำ ปัญหาด้านการขับถ่าย โรคลมแดด และอื่นๆ อีกมาก เนื่องจากน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติ ปราศจากไขมัน ทั้งยังมีปริมาณน้ำตาลและแคลอรี่ต่ำ ทว่า อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็น และวิตามินหลากหลายชนิด

นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “เต็ดตรา แพ้ค มองห็นโอกาสทางธุรกิจอันชัดเจนของตลาดมะพร้าวในประเทศ รวมไปถึงความสนใจของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โซลูชั่นการแปรรูปเครื่องดื่มจากมะพร้าวและการบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารจากมะพร้าวสามารถมีอายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นได้โดยไม่สูญเสียคุณประโยชน์ด้านสารอาหารและสุขภาพ และบริการสนับสนุนทางการตลาดของเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตและแบรนด์ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ”

คู่มือการผลิตเครื่องดื่มจากมะพร้าว (Coconut Handbook)  มีวางขายออนไลน์ที่ http://www.tetrapak.com/about/book-store  โดยมีค่าสั่งพิมพ์และค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่มเติม