รู้จัก “ยศสรัล แต้มคงคา” ผู้บริหารเจน 3 ของ “ไวไว”