แสนสิริ เปิดตัว “EV Charging Station” สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ใช้เป็นครั้งแรกในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเดิมใช้ที่โครงการ The XXXIX (เดอะ เทอร์ทีไนน์) ปลายปีนี้

คุณอุทัย  อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) หรือ EV Charging Station ขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ มุ่งหวังสนับสนุนให้ลูกบ้านใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นพลังงานทางเลือกในการช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดน้ำมันโดยปัจจุบันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจมากขึ้นทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต สำหรับการใช้งาน ลูกบ้านสามารถเติมไฟฟ้าได้เองจากสถานีได้โดยสะดวก เนื่องจากระบบการทำงานง่าย ไม่ซับซ้อนเพียงนำหัวจ่ายไฟต่อเข้ากับรถคล้ายกับการเติมน้ำมัน

ทั้งนี้ การนำ EV Charging Station มาใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่งของแสนสิริ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่เพียงแต่ที่อยู่อาศัย แต่ยังหมายรวมถึงคุณภาพชีวิตของสังคมด้วย โดยจะประเดิมเปิดใช้กับโครงการคอนโดมิเนียม The XXXIX (เดอะ เทอร์ทีไนน์) เป็นโครงการแรกในปลายปีนี้ และวางเป้ารองรับลูกบ้านในทุกโครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริในอนาคต