นครชัยแอร์ ร่วมยินดี ส่งต่อความสุขให้ ผู้ประกอบการ OTOP สร้างสถิติภายใน 28 สัปดาห์ ยอดขาย 1.7 ล้านบาท เดินหน้ารองรับการเติบโต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสถิติยอดขายนับตั้งแต่เริ่มโครงการฯขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ สาขากรุงเทพฯ(ถนนกำแพงเพชร 2) โดยในเดือนกรกฎาคม 2559 (เป็นเวลา 28 สัปดาห์) ด้วยยอดขายรวม 1,467,200 บาท นอกจากนี้ พื้นที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ที่ใช้จัดจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งจากผู้ประกอบการ และลูกค้าประขาชน ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายอย่างมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่ร่วมสนับสนุนสินค้าไทย พบว่ารวม 3 สาขา เงินหมุนเวียนสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ทั้งสิ้น 1,740,105 บาท

ทั้งนี้ ในความสำเร็จของผู้ประกอบการ OTOP ทุกท่าน เกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้าประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นสินค้าคุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยฝีมือคนไทยในท้องถิ่น ที่คำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามข้อกฎหมาย หรือมาตรฐานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), GAP, GMP, HACCP, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น จึงทำให้สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากลูกค้าประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า จากการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าทั้ง 3 สาขา ทำให้สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นครชัยแอร์ขอขอบคุณแทนผู้ประกอบการ OTOP ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และเลือกบริโภคสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น จนทำให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ สามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ สร้างงาน และสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)นั้นจะสามารถเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีรากฐานที่มั่นคง โดยที่ นครชัยแอร์จะขยายไปยังพื้นที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์สาขาอื่นๆในลำดับต่อไป สำหรับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มสินค้า OTOP ที่สนใจจัดแสดงสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิริรัตน์ โทร.081-351-9339 (ติดต่อเวลา 09.00-17.00 น.)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลให้บริการ ติดต่อเบอร์ Call Center 1624 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 – 24:00 น. ติดตามความเคลื่อนไหวนครชัยแอร์ผ่าน โซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆได้ที่ Instagram: nakhonchaiair, Facebook: Nakhonchaiair, Twitter: @nakhonchaiair, Line: @nakhonchaiair, YouTube: Nca Official