ไอดีซีเผยเน็ตแอพ ออล แฟลช อาร์เรย์มีการเติบโตสูงกว่าตลาดโดยรวมในไตรมาสแรกของปี 2016 และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับที่ 2 เติบโตสูงกว่าตลาดถึง 2.7 เท่า

ไอดีซี (IDC) รายงานผลการสำรวจไตรมาสแรกของปี 2559 สำหรับตลาดระบบจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรว่า เน็ตแอพ ออล แฟลช อาร์เรย์มีการเติบโตสูงกว่าตลาดออล แฟลช อาร์เรย์ (All Flash Array) โดยรวม และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงแม้จะมีการแข่งขันสูง สำหรับในประเทศไทย เน็ตแอพ ออล แฟลช อาร์เรย์มีการเติบโตต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ไอดีซีระบุว่า การเติบโตด้านรายได้ของเน็ตแอพ ออล แฟลช อาร์เรย์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 238.2% หรือสูงกว่า การเติบโตของตลาดซึ่งอยู่ที่ 87.4% ถึง 2.7 เท่า ทำให้เน็ตแอพขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 จากการเก็บข้อมูลในแต่ละไตรมาส โดยเน็ตแอพเผยข้อมูลไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการเติบโตของเน็ตแอพในตลาดออล แฟลช อาร์เรย์ ด้วยรายได้สุทธิรวมต่อปีมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณกว่า 24,500 ล้านบาท) ซึ่งผลิตภัณฑ์โซลูชั่นตระกูล All Flash FAS ทำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการเติบโตในระดับสามหลักตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เน็ตแอพกล่าว “แนวโน้มการเก็บข้อมูลทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่โซลูชั่นแฟลช ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในแวดวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งสะท้อนอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการลดต้นทุนให้แก่องค์กร ออล แฟลช แอร์เรย์ ของเน็ตแอพ มีคุณสมบัติโดดเด่นสำหรับธุรกิจที่ต้องรองรับการเติบโตในระยะยาว ต้องการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทั้งนี้ นายวีระกล่าวว่า เน็ตแอพ ออล แฟลช แอร์เรย์ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับโดยองค์กรที่กำลังต้องปรับตัวรองรับการเติบโต โดยได้ยกตัวอย่าง บริษัท PPDAI Financial Information Service ในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสินเชื่อออนไลน์รายแรกของประเทศจีน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2007 โดยมีการเติบโตและมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนต้องปรับแพลทฟอร์มด้านการบริหารจัดการข้อมูล

“สำหรับการนำโซลูชั่นแฟลชมาใช้บริหารจัดการข้อมูลในภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศไทย เริ่มมีหลายหน่วยงานนำมาใช้ในระบบ ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านระบบพื้นฐานให้แก่แผนกไอทีในองค์กร นอกจากนี้หลายหน่วยงานที่เริ่มหันมาใช้คลาวด์จะได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นแฟลชเป็นอย่างยิ่ง เพราะการโยกย้ายหรือจัดเก็บข้อมูลจะเป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็ว และ มีความปลอดภัย” นายวีระกล่าวสรุป

เกี่ยวกับ เน็ตแอพ

บริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างไว้วางใจนวัตกรรมยูนิไฟน์สตอเรจและการบริหารจัดการข้อมูลจากเน็ตแอพ ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต อ่านรายละเอียดความมุ่งมั่นของเราในการช่วยให้บริษัทต่างๆ ทั่วโลกให้เติบโตและทำงานได้เร็วขึ้นได้ที่ www.netapp.com