กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุน “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559” จากกระทรวง พม.

ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจัด “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559” และเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ โดย พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ โดยกลุ่มทรูได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยออกบูธนำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้พิการผ่านแอพพลิเคชั่นการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์