เทสโก้ โลตัส ผนึก ธ.ก.ส.-ชาวบ้านศรีสะเกษ-ช่อง 3 ปั้น “ไรซ์ บัดดี้” ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามโมเดลประชารัฐ คืนความสุขและรายได้ให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

เทสโก้ โลตัส ผนึกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และช่อง 3 ปั้น “ไรซ์ บัดดี้” ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากทุ่งกุลาร้องไห้ ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเป็นหนึ่งใน 22 โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ ตอบรับกระแสนิยมบริโภคอาหารปลอดภัยไร้สารเคมี คืนรอยยิ้มให้ชาวนาก้าวสู่ เกษตรกรยุคออร์แกนิค! เริ่มวางขายแล้วที่เทสโก้ โลตัส 121 สาขาทั่วไทย พร้อมเตรียมแผนการตลาด รับช่วงเทศกาลสำคัญ คาดสิ้นปีความต้องการทะลุ 20 ตัน

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเพื่อสังคม ไรซ์ บัดดี้ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หนึ่งในโครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐ ร่วมใจ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ผนึกความแข็งแกร่งของแต่ละฝ่ายเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด

“เทสโก้ โลตัส ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการโดยเป็นทั้งช่องทางจำหน่ายที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าข้าวอินทรีย์ได้ง่ายขึ้น การแนะนำให้ความรู้ด้านการตลาดกับเกษตรกรที่ยังไม่มีความชำนาญ การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และยังมีแผนที่จะขยายการจัดจำหน่ายและจัดโปรโมชั่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตอบรับกระแสบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค โดยในระยะเริ่มต้นของความร่วมมือ ข้าวไรซ์ บัดดี้ จะมีวางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส 121 สาขาทั่วประเทศ และหากได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดี ก็จะสามารถขยายช่องทางได้อีกในอนาคต การเติมเต็มให้กระบวนการธุรกิจของข้าวไรซ์ บัดดี้ มีความสมบูรณ์มากขึ้น จะทำให้เกิดความต้องการข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพิ่มขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีจากการใช้สารเคมี มาสู่กระบวนการอินทรีย์ ซึ่งดีกับทั้งชาวนา ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม”

ด้าน นายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท จำเนียร สาระนาค (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) กล่าวว่า วันนี้ต้องถือว่าความฝันของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรชาวนา เป็นจริงแล้ว กับการนำผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ซึ่งจะทำให้การหาซื้อข้าวอินทรีย์ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง ทำให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด

“โครงการนี้เป็นโครงการที่ท้าทายในการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะชาวนาก็มีความสุขใช้ชีวิตปลอดภัยจากสารเคมี คนบริโภคก็ได้รับประทานข้าวปลอดภัย ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นข้าวอินทรีย์ ปกติข้าวเปลือกจะมีราคาที่ 13,000 บาทต่อตัน แต่พอเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวคุณภาพ ราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 20,000 บาทต่อตัน ถ้าเป็นข้าวสารจะอยู่ที่ 40,000 บาทต่อตัน ภายในสิ้นปีน่าจะส่งสินค้าให้เทสโก้ โลตัสได้ 20 ตัน”

ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมขยายพันธุ์ข้าว ต.หนองแค จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาให้หันมาปลูกข้าวในระบบอินทรีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี  กลุ่มเกษตรกรที่หันมาทำระบบนี้ต่างก็มีใจรักและมุ่งมั่น ต้องต่อสู้ฟันฝ่ามาทุกอย่าง ทั้งกระบวนการเพาะปลูก จนพร้อมได้มาตรฐาน ต่างๆ Q ORGANIC, EU, USDA, IFOAM, ORGANIC THAILAND การทำเกษตรระบบนี้ยาก ต้องอดทนสูง เพราะผลผลิตในช่วงแรกจะไม่ดีมากนักจะได้ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าไม่อดทนก็จะกลับไปสู่วงจรการใช้สารเคมีเหมือนเดิม

นายสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวว่า ข้าวไรซ์ บัดดี้ เป็นโครงการที่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 ร่วมกับพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ช่วยให้ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพดี สะอาดปลอดภัย จากการปนเปื้อนสารเคมี ประหยัดต้นทนการผลิต ส่งข้าวสารถึงมือผู้บริโภค โดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้พ่อค้าคนกลาง ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ ที่สำคัญหาซื้อง่ายขึ้นด้วย เพราะมีขายในเทสโก้ โลตัส 121 สาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ข้าวไรซ์ บัดดี้ เป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ที่มาจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q ORGANIC ใช้น้ำฝนจากธรรมชาติ ใช้สมุนไพรแทนยาฆ่าแมลง ผ่านการขัดสีจากโรงสี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ ที่ได้มาตรฐาน ISO 17065 เนื่องจากความเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต้องเป็นทั้งกระบวนการทั้งการเพาะปลูก การสี การบรรจุ ต้องได้มาตรฐาน