4 สิ่งที่นักการตลาดควรรู้ ในยุคที่มีเดียไร้รูปแบบ และไร้ลิมิต

จากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ landscape ของวงการสื่อเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ปัจจัยหลักเป็นเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการรับสื่อ การใช้โซเชียลมีเดีย

ไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ได้สรุป 4 สิ่งสำคัญที่นักการตลาดควรรู้ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยน ได้แก่

info_media