“พาโนราม่าฯ” ประกาศขึ้นแท่นอันดับ 1 ครองเจ้าตลาด “ผู้ผลิตสารคดี” ในเอเชีย

พาโนราม่าฯ ประกาศขึ้นแท่นผู้ผลิตคอนเทนต์รายใหญ่ของเอเชีย เร่งเครื่องรุกตลาดต่างประเทศพาสารคดีไทยสู่เวทีโลก ลั่นตั้งเป้า  5 ปี โกยรายได้จากการขาย รายการสารคดีออกไปต่างประเทศ มั่นใจสร้างรายได้เพิ่มมากกว่า 20%

คุณมรกต ณ เชียงใหม่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาโนราม่า เวิล์ดไวด์ จำกัด กล่าวว่าบริษัทมีแผนเชิงรุก สร้างรายได้จากการขายรายการสารคดีให้กับตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น พร้อมผลักดันบริษัทให้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ หรือคอนเทนต์โพรไวน์เดอร์ ในกลุ่มสารคดี และสารคดีเชิงข่าว รายใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย

ตลาดสารคดีในต่างประเทศ มีการซื้อขายกันกว้างขวาง แต่ในบ้านเราตลาดอาจจะยังดูแคบ เพราะมีช่องทางการนำเสนอที่น้อยกว่า แต่ปริมาณสถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี  ดาวเทียม สื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ  ที่เพิ่มขึ้นมากมายในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสให้งานสารคดีที่บริษัทได้ผลิตขึ้นมานี้ มีตลาดเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยมีความได้เปรียบคือมีคอนเทนต์ที่ดี โดยเฉพาะด้านวิถีชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ในทุกจัดหวัดทุกภูมิภาค ที่ผู้ผลิตสามารถนำเสนอเรื่องราวมาถ่ายทอดเป็นงานสารคดีได้ บวกกับศักยภาพของบุคลากร อุปกรณ์และเทคนิคการถ่ายทำที่มีมาตรฐาน ผลงานสารคดีของประเทศไทย สามารถสร้างความน่าสนใจต่อชาวต่างชาติได้แต่เรายังขาดความรู้ประสบการณ์และความชำนาญด้านการทำตลาดต่างประเทศ หากได้รับการแนะนำ
ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศมีการทำการตลาดมาช่วยแนะนำวิธีการนำเสนอ
 เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานสารคดีได้ตรงความต้องการของตลาดโลกได้ ซึ่งนั่นจะทำให้สารคดีไทยสามารถก้าวขึ้นไปในระดับสากลได้อย่างแน่นอน อีกอย่างที่ถือเป็นความเสียเปรียบของสารคดีบ้านเราคือ เรื่องช่องทางการนำเสนอ เพราะบ้านเราเพิ่งขยายช่องทาง าทิ TV digital หรือแม้แต่การเผยแพร่สารคดีผ่านทางสื่อออนไลน์ให้ได้รับชมกัน ซึ่งในต่างประเทศทำมานานแล้ว เพราะเข้าถึงผู้ชมได้กว้างไกล และรวดเร็วมากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงนโยบายของบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตว่า ในปัจจุบันบริษัทมุ่งพัฒนาและขยายงาน พร้อมบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ แนวคิดใหม่เข้ามาผลิตผลงานสารคดีในระยะเวลาที่ส้้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งบางชิ้นงานใช้เวลา 5-6 ปีและเพื่อเป็นการรองรับอนาคตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า งานผลิตสารคดีไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก แม้ในประเทศไทยตลาดสารคดีอาจจะยังไม่รับความนิยมมากนัก แต่จะเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามา เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในตลาดโลก
 ซึ่งนับเป็นความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำงานร่วมกับเราในไม่เกิน 5 ปีนี้ คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในวงการสารคดีบ้านเราอย่างแน่นอน โดยในปีนี้บริษัทฯ มีแผนงบประมาณการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
เมื่อเทียบกับปี 2558

ส่วนเป้าหมายการเติบโตของบริษัท พาโนราม่าฯ นั้น การเติบโตของภาพรวมทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะเศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโตขึ้น และภาวะการเมืองที่ดีขึ้นนั่นเอง การมีช่องทางการนำเสนองานที่มากขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้ผลิตกับผู้ซื้อได้มาเจอกัน หรือผู้สร้างพบกับผู้จัดจำหน่ายได้ง่ายขึ้น ทำให้ได้ประโยชน์ในการขยายตลาดของผู้ผลิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการผลิตงานสารคดีออกสู่ตลาดโลก

“ปี2559 นี้คาดว่าบริษัทมีการเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วด้วยภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น เหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองเริ่มดีขึ้น  โดยช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเทศกาลค่อนข้างมาก จึงส่งผลดีต่อธุรกิจซึ่งถือว่าเติบโตดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในส่วนของบริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2559 ไว้ที่ 120 ล้านบาท โดยมาจากสัดส่วนการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ขณะที่ผลประกอบการในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตจากปี 2558 ถึง 17%  รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท ขณะที่แผนการทำธุรกิจในปี 2560 ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการผลิตเนื้อหาป้อนสื่อต่างๆ (content provider)
ของไทยที่สามารถบุกตลาดสารคดีในต่างประเทศ และตั้งเป้าอัตราการเติบโต
 อย่างน้อย 10 % ต่อปี โดยปัจจุบันบริษัทพาโนราม่าฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
กับกรมการท่องเทียว  ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง เพราะด้วยประสบการณ์ทำงานสารคดีมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มีความรู้และความชำนาญในเรื่องของสถานที่
 โลเกชั่น ที่แปลกใหม่สวยงามมากมาย
ในประเทศไทย จากการเดินทางถ่ายทำสารคดี และการมีเครือข่ายการทำงาน
กรรมการผู้จัดการ กล่าว

ส่วนกลยุทธ์ในการทำตลาดของบริษัทพาโนราม่าฯ นั้น ทางกรรมการผู้จัดการกล่าวว่า นับจากนี้ไปในช่วงไตรมาส 4 แนวโน้มทางการตลาดจะดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำตลาดต่างประเทศ ทางบริษัทจึงเน้นการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ที่ดี (
Partner)ในประเทศนั้นๆ  โดยแนวทางนี้หากประสบความสำเร็จ จะส่งผลให้ภายใน 1-2 ปี   บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 20%

ซึ่งตลาดต่างประเทศสนใจจะเรียนรู้วัฒนธรรมไทย อาหารไทย วิถีชีวิตริมน้ำ แต่โดยรวมการผลิตชิ้นงาน บริษัทก็ต้องศึกษาตลาดแต่ละประเทศด้วย เพราะในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในประเทศยังคงมุ่งเน้นการทำตลาดหารายได้มากขึ้น โดยมองว่าหากทำรายการของตัวเองเพียงอย่างเดียวอาจมีผลเรื่องการขายโฆษณา ฉะนั้นตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทจึงเน้นไปที่การรับจ้างผลิต เพื่อลดความเสี่ยง  โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นพาโนราม่าฯ มุ่งเน้นสารประโยชน์  แต่เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ วิธีการนำเสนอที่เข้ากับยุคสมัยและผู้ชมมากขึ้น เช่นสารคดีเชิงข่าวก็นับเป็นประเภทงานสารคดีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง พราะกระทบกับความรู้สึกของผู้คน ดังจะเห็นได้จากรายการ “ข่าวดังข้ามเวลา” เป็นผลงานที่บริษัทภูมิใจ เป็นรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างมาก มีเรตติ้งติด (rating) อันดับ Top 5 ออกอากาศทาง MCOT HDเวลา 20.30 น.

“รายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบผสมระหว่างสารคดีกับข่าว ซึ่งไม่ว่ายุคใดงานสารคดี ก็ยังคงอยู่เพียง แต่เราจะนำเสนอผลงานอย่างไรให้น่าสนใจที่สุด” คุณมรกต กล่าว 

ด้านแผนการรักษาความเป็นบริษัทสารคดีชั้นนำของประเทศ บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด เน้นเนื้อหา การนำเสนอสารคดีที่กระชับ และรวดเร็ว ผลิตงานคุณภาพระดับสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
 รวมถึงการสร้างพื้นที่เพิ่มในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียล อาทิ เฟสบุ๊ค (Facebook) , อินสตาแกรม (instragram),ไลน์ (Line), ทวิตเตอร์ (Twitter) , ยูทูป ( YouTube ) และ ฯลฯ  โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2559 ที่ผ่านมา และบริษัทได้เปิดช่องทางการตลาดยุคใหม่ สื่อสารตรงกลุ่ม เจาะกลุ่มเป้าหมาย แม่นยำด้วยเครื่องมือทางการตลาด 
ฉลาดใช้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

“เพราะฉะนั้นภาพรวมของบริษัท ณ เวลานี้ ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ในบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ประเภทสารคดี ละครสั้นสร้างสรรค์สังคม สื่อวีดิทัศน์ งานพรีเซนเทชั่น 
งานสปอตโฆษณา การจัดจำหน่ายภาพลิขสิทธิ์ ซึ่งมีหลากหลายให้กับผู้สนใจรวมถึงแคมเปญดังระดับประเทศ อาทิ โครงการ
One Young World  ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้น หากเปรียบเทียบ
กับผลประกอบการ
ในปี 2558” กรรมการผู้จัดการ กล่าว

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมงานได้เปิดประสบการณ์ และนำข้อมูลที่ได้รับมาสร้างความท้าทาย เสริมความแกร่งให้กับการผลิตงานสารคดี โดยบริษัทเริ่มต้นเปิดตลาดต่างประเทศแห่งแรก ณ ประเทศสิงค์โปร์ ในงาน Broadcast Asia และล่าสุดบริษัทได้เข้าร่วมงาน ตลาดภาพยนตร์สารคดีระดับนานาชาติแห่งแรกในเอเชีย Asian Side of the Doc ครั้งที่ 7 (ASD) ซึ่งจัดโดย Sunny Side of the Doc บริษัทนำผลงาน “Wildlife in Bangkok” และ Tiger เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีระดับนานาชาติ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย

จากการที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน ASD ที่จัดขึ้นในครั้งนี้แล้ว ซึ่งภายในงานจะมีการแนะนำโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนในการผลิตสื่อสารคดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม“ ธรรม ผ่าน เลนส์ – Dharma Lens Contest 2016” ภายใต้แนวคิดที่ว่า อริยสสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐ”  เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมประกวดทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มไม่เกิน 3 ท่าน โดยผลงานผู้ชนะเลิศการประกวดนอกจากจะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา
แล้วนั้น ผลงานจะถูกนำมาประชาสัมพันธ์ในงานตลาดภาพยนตร์สารคดีระดับนานาชาติแห่งแรกในเอเชีย
 Asian Side
of the Doc ครั้งที่ 7 อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัท พาโนราม่า เวิล์ดไวด์ จำกัด เป็นบริษัทแนวหน้าในการผลิตเนื้อหาสารคดี( content) ระดับประเท  มีรายได้หลักมาจากการทำธุรกิจบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ต่าง ๆ  อาทิ รายการโทรทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ ,วีดิโอพรีเซนเทชั่ สปอตโปรโมท, ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ,งานภาพลิขสิทธิ์ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่น   ส่วนรายได้รองมาจากการขายคอนเทนท์ให้กับตลาดต่างประเทศ จึงมีการดำเนินงานทางด้านธุรกิจ ปี 2559 ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ของปี 2559 บริษัทฯ ยังคงนโยบายที่จะรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเร่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ นอกจากนี้มีแผนในการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Event Marketing) โดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯในการเป็นผู้ผลิตสื่อสารคดีชั้นนำของประเทศ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ มีการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ผลิตสารคดีในระดับสากล

ในปีนี้บริษัทวางแผนบุกตลาดต่างประเทศร่วมกับบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอผลงานสารคดีต่อกลุ่มผู้สนใจ และเป็นการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดโลก รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตสารคดีระดับโลกรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การร่วมผลิต (Co-Production) หรือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยที่ผ่านมาทีมงาน“พาโนราม่าฯ”เดินทางไปร่วมงานในต่างประเทศมากว่า 4 ครั้ง เพื่อนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆมาสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้ชม คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะสามารถส่งออกสารคดีไทยไปยังต่างประเทศสร้างรายได้ลับสู่ประเทศกว่า 20%