เปิดบิ๊กซี สาขา บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่ 129 ศูนย์กลางช้อปปิ้งจุด ยุทธศาสตร์ของภาคอีสาน เดินหน้าในฐานะ “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า”

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบริษัทเบอร์ลี่  ยุคเกอร์ (บีเจซี) เปิดบิ๊กซี สาขา บ้านไผ่ เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่ 129 เดินหน้าในฐานะ “ ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” เพื่อเป็นศูนย์กลางช้อปปิ้งจุดยุทธศาสตร์ของภาคอีสานรองรับความต้องการของคนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมุ่งลดค่าครองชีพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและชุมชนทั่วประเทศอย่างตรงจุด

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ฯ ได้เปิดให้บริการ บิ๊กซี สาขา บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่  129 ของบิ๊กซี มีพื้นที่รวม 11,846   ตารางเมตร โดยจัดสรรเป็นพื้นที่ขายจำนวน 3,842 ตารางเมตร พร้อมด้วยสินค้าหลากหลายในราคาประหยัดกว่า 21,192  รายการ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องใช้ภายในบ้าน  ซึ่งบิ๊กซีได้จัดเตรียมทั้งในด้านความหลากหลายของสินค้าที่มีคุณภาพในราคาประหยัด พร้อมการให้บริการตามมาตรฐานระดับประเทศ รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์และจักรยานอีกจำนวน 760 คัน เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าที่บิ๊กซี บ้านไผ่ ให้กับพี่น้องชาวบ้านไผ่ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้บิ๊กซียังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างสีสันในการช้อปปิ้งให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

“ทั้งนี้การจับจ่ายของทุกท่านที่บิ๊กซี คือผลตอบแทนกลับสู่ชุมชนในรูปแบบภาษีท้องถิ่น ด้วยบิ๊กซีมีนโยบายในการชำระภาษีคืนกลับสู่ท้องถิ่น ในทุกพื้นที่ที่เราไปเปิดให้บริการ เพื่อช่วยพัฒนาความเจริญให้กับอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนและสนับสนุนรายได้ของท้องถิ่นอีกด้วย” นายอัศวินกล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นกว่า 117 คน โดยเป็นการจ้างงานในท้องถิ่นถึง 81 คน และมีพนักงานโอนย้ายกลับภูมิลำเนาจำนวน 37 คน นับเป็นการช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว ช่วยพัฒนาด้านสังคมในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่น

การเปิดบิ๊กซี สาขา บ้านไผ่ เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตคืออีกหนึ่งข้อพิสูจน์ของบิ๊กซี ในการนำสินค้าคุณภาพราคาถูกไปยังผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มกำลัง เพื่อตอกย้ำตำแหน่งของบิ๊กซี ในฐานะห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า ของคนทั่วประเทศ