เทสโก้ โลตัส ทุ่ม 450 ล้าน ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 13 สาขาทั่วไทย ช่วยสิ่งแวดล้อมลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ และประหยัดไฟ 56 ล้านต่อปี

เทสโก้ โลตัส ทุ่ม 450 ล้าน ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศรวม 13 แห่ง คาดประหยัดไฟได้ 56 ล้านบาทต่อปี  ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ตอกย้ำเจตนารมย์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งเป้าลด CO2  50 % ในปี 2020

นายเกษมสุข บุญเจริญ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน โดยตั้งเป้าลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 50 เปอร์เซนต์ในปี 2020 โดยมีโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “กรีนสโตร์”แห่งแรกที่ สาขาพระราม 1 ในปีพ.ศ. 2547 โดยนำพลังงานทดแทนมาใช้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลส์ที่ติดตั้งบนหลังคา ,ปี พ.ศ. 2551 เปิดกรีนสโตร์แห่งที่ 2 สาขา ศาลายา จังหวัด นครปฐม โดยนำพลังงานลมมาใช้ รวมถึงการรีไซเคิลในรูปของไบโอแก๊ซ และไบโอดีเซล มาใช้อย่างคุ้มค่า, ปี พ.ศ. 2554 เปิด “สโตร์ปลอดคาร์บอนฯ”สาขาบางพระ จ.ชลบุรี  ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า และชดเชยปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ ที่เหลือด้วยพลังงานทดแทนที่ได้จากแหล่งผลิตภายในสาขา จนมีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯเทียบเท่ากับศูนย์,ปี พ.ศ.2558 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนนวมินทร์ กรุงเทพ  ได้ลงทุนปรับเปลี่ยนระบบจนได้การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ว่าเป็นสโตร์  “คาร์บอนนูทรัล” หรือเครื่องหมายรับรองการชดเชยคาร์บอนเป็นศูนย์

“ก้าวต่อไปของเทสโก้ โลตัส ในการเป็นผู้นำค้าปลีกสีเขียว คือการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในสาขาและศูนย์กระจายสินค้า และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยในปี 2559 นี้ ได้มีการลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อติดตั้งแผ่นโซล่าร์บนหลังคาร้านค้าทั้งหมด 8 สาขา และศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมด 5 สาขา ซึ่งมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ 15 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าสำหรับกว่า 30,000 ครัวเรือน แผ่นโซล่าร์มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 65,000 ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิก 52 สระ สามารถประหยัดไฟได้มากถึง 56 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 7,925 ตันต่อปี”

สำหรับสาขาที่ได้รับการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย สาขา บ้านบึง, อุดรธานี 1, อุดรธานี 2 นาดี, ขอนแก่น 2, ปากช่อง,อรัญประเทศ, ปราจีนบุรี, สระบุรี  และศูนย์กระจายสินค้า 5 แห่งคือ วังน้อย, สามโคก, บางบัวทอง, ลำลูกกา, ขอนแก่น

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ สามารถช่วยประหยัดพลังงานให้กับแต่ละสาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่ติดตั้ง โดยเฉลี่ย 20% โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกนำมาใช้เพื่อให้พลังงานในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เป็นต้น

“เทสโก้ โลตัส มีศักยภาพในการติดตั้งหลังคาโซล่าร์เพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต โดยทั้ง 1,800 สาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั้ง 6 แห่ง มีพื้นที่หลังคารวมกันถึง 1 ล้านตารางเมตร หากติดตั้งหลังคาโซล่าร์เต็มพื้นที่จะสามารถมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้ถึง 150 เมกะวัตต์ แผนการสำหรับปี 2560คือจะติดตั้งหลังคาโซล่าร์เพิ่มเติม โดยตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไว้ที่ 20เมกะวัตต์ หรือประมาณ 35 สาขาทั่วประเทศ”