ญี่ปุ่นเปิดโลโก้ การันตีเนื้อวัว "วะกิว" เมดอินเจแปน


10-03-2017 11:50:22
สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งญี่ปุ่นเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อโปรโมตเนื้อวัวชั้นเยี่ยม หรือ “วะกิว” จากประเทศญี่ปุ่น ตราสัญลักษณ์ใหม่ที่ใช้รับรองเนื้อวัวที่เลี้ยงและผลิตในประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนคำว่า “WAGYU” (วะกิว-เนื้อวัวญี่ปุ่น) เป็นคำว่า “JAPAN” แทน โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ว่าผู้บริโภคจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจว่า “วะกิว” หรืออะไร และเน้นเป้าหมายว่าเนื้อคุณภาพเหล่านี้ผลิตใน “ประเทศญี่ปุ่น” ตราสัญลักษณ์ใหม่นี้จะเริ่มใช้ในเดือนเมษายนทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ โดยจะปรากฏอยู่ที่ร้านอาหาร, บนเมนูอาหาร หรือ ร้านจำหน่ายเนื้อที่ได้รับการรับรองจากสมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งญี่ปุ่น “วากิว” เป็นภาษาญี่ปุ่นมาจากการนำเอา 2 คำมารวมกันคือ “วะ หรือ วา (和)” หมายความถึงประเทศญี่ปุ่น และ “กิว (牛)” แปลว่าเนื้อวัว ดังนั้นคำว่า “วากิว” จึงหมายถึงเนื้อวัวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น (แค่นั้นเองจริงๆ) ซึ่งในบรรดาวัวที่เลี้ยงในประเทศ จะมีวัวอยู่ 4 สายพันธุ์ที่ถูกเรียกว่าวัวญี่ปุ่นสายพันธุ์ใหม่ ได้แก่ พันธุ์ญี่ปุ่นขนดำ (Japanese Black) พันธุ์ญี่ปุ่นขนน้ำตาล (Japanese Brown) พันธุ์ญี่ปุ่นเขาสั้น (Japanese Shorthorn) และพันธุ์ญี่ปุ่นไม่มีเขา (Japanese Polled) อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกงและอาเซียนต่างอ้างว่าใช้เนื้อ “วะกิว” แต่เป็นวัวพันธุ์ลูกผสมจากออสเตรเลีย ซึ่งมีรสชาติแตกต่างจากเนื้อ “วะกิว” ต้นตำรับจากวัวที่เลี้ยงในญี่ปุ่น ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้นำเข้าพันธุ์วัวจากญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปี 1990 เพื่อผสมกับวัวสายพันธุ์ท้องถิ่น และเรียกเนื้อวัวลูกผสมเหล่านี้ว่า “วะกิว” สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งญี่ปุ่นให้เหตุผลว่า โลโก้ใหม่นี้จะสร้างความชัดเจนกับผู้บริโภค และแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อวัวจากญี่ปุ่นแท้ๆ และเนื้อวัวต่างแดนที่อ้างว่าเป็น “วะกิว” รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหาร “เมด อิน เจแปน” ในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวรุกใหม่ด้านวัฒนธรรม โดยอาหารนิยมได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและประมงของญี่ปุ่น ระบุว่า มูลค่าการส่งออกเนื้อวัวในปี 2016 มีมากกว่า 13,600 ล้านเยน เพิ่มขึ้นมากถึง 20 เท่าตัวจากเมื่อปี 2006. ที่มา : http://manager.co.th/Japan/ViewNews.aspx?NewsID=9600000024168