SCG ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี


30-03-2017 16:55:55

การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน แบรนด์ต้องมีการปรับตัวและอัพเดทตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะเทรนด์ของการใส่ใจสุขภาพของคนในยุคนี้ ที่ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย หรือเลือกรับประทานอาหารที่ดี แบรนด์จึงต้องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในเรื่อง สุขอนามัยและการมีสุขภาพที่ดี ของผู้บริโภคให้ได้

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการมุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ของแบรนด์อย่าง SCG ที่ต่อยอด Business Unit ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้างไปสู่ผู้นำด้าน Higene & Well Being ที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ขององค์กรแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกทางหนึ่งด้วย ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน

บ้านเป็นสถานที่ที่สำคัญของชีวิต เราใช้เวลากับคนที่เรารัก พักผ่อน ชาร์จพลังให้ร่างกายและจิตใจ เป็นโลกส่วนตัวที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ การทำให้บ้านนั้นน่าอยู่จึงเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมากสำหรับ SCG เริ่มต้นที่นวัตกรรมที่ช่วยสร้างระบบหมุนเวียนของอากาศภายในตัวบ้านอย่าง Active Airflow ที่ทำให้บ้านเย็นขึ้น พร้อมรับมือกับอากาศอันร้อนอบอ้าวของเมืองไทย ช่วยลดการใช้พลังงาน, กระเบื้องและสุขภัณฑ์ COTTO ก็ได้รับการผสมสาร Silver Nano เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ง่ายต่อการทำความสะอาด ปลอดภัยสำหรับลูกๆ และคนที่คุณรัก, พร้อมด้วยเทคโนโลยีป้องกันกลิ่นอับชื้น Healthy Wall Covering ให้คุณได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

เฟสต์บรรจุภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน “Food Grade”

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดจาก SCG Packaging ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบให้บรรจุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนความร้อนได้ดี ไม่ละลาย ไม่รั่วซึม ผลิตจากเยื่อไม้บริสุทธิ์ โดยไม่ใช้สารฟอกขาวและสารเรืองแสง ทำให้ปลอดภัย ไร้สารก่อมะเร็ง ทั้งยังทนความร้อนสูง ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EU และสหรัฐอเมริกา มั่นใจในความปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมพลาสติกสำหรับใช้ในวงการแพทย์

ความสะอาดปลอดภัยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี SCG Chemicals จึงทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมพลาสติกสำหรับการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน ที่สามารถนำไปผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งได้เลย ช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา มั่นใจในความปลอดภัย รวมถึง นวัตกรรมเครื่องมือผ่าตัดโรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ (Carpal Tunnel Retractor - CTR) สามารถใช้ทดแทนวัสดุสแตนเลส  ลดการติดเชื้อ  และลดระยะเวลาการผ่าตัดของแพทย์ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถช่วยให้การรักษาทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าถึงผู้คนได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

ทั้ง 3 หน่วยธุรกิจของ SCG ล้วนมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ ที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพื้นฐาน ครอบคลุมทั้งความสะดวกสบายและปลอดภัยในทุกการใช้งาน พร้อมเข้าไปมีบทบาทในการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้ง่ายขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พบกับหลากหลายนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัยที่ เอสซีจี  คิดค้นเพื่อมาตอบไลฟ์สไตล์ของคนไทย ได้ในงานสถาปนิก’60 วันที่  2 - 7 พฤษภาคม 2560 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scg.co.th

SCG