คาดสงกรานต์ปีนี้ไม่คึก เงินสะพัด 2.3 หมื่นล้าน แนะปรับกลยุทธ์ตลาด เรียกกำลังซื้อ


05-04-2017 15:00:06

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ไม่คึกคัก เหตุคนงดจับจ่าย ไม่สะดวกเดินทาง รวมถึงภาครัฐไม่มีมาตรการกระตุ้นการจับจ่าย

รายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ถึงผลการสำรวจเม็ดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ของคนกรุงเทพฯ คาดว่ามีการจับจ่ายใช้สอยคิดเป็นเม็ดเงิน 23,000 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว

ใช้เงินสงกรานต์ไปกับอะไรบ้าง

  • ค่าใช้จ่ายเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) 8,800 ล้านบาท
  • ค่าที่พัก/เดินทาง 5,800 ล้านบาท
  • ชอปปิ้ง 4,400 ล้านบาท
  • ทำบุญไหว้พระ 2,000 ล้านบาท
  • กิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดูหนังฟังเพลง เล่นน้ำสงกรานต์ 2,000 ล้านบาท
ภาพรวมบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 อาจจะไม่คึกคักมากนัก

เนื่องจากยังคงกังวลในเรื่องของค่าครองชีพ ความไม่สะดวกในการเดินทาง สภาพอากาศที่ร้อน และไม่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐเช่นเดียวกับปีก่อน จึงทำให้ยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับพฤติกรรมให้สอดรับกับกำลังซื้อในปัจจุบัน เช่น ลดการกินเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริง ลดการซื้อของขวัญหรือชอปปิ้ง และหันมาพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอยู่กับบ้านมากขึ้น อาทิ ดูหนัง/ดูทีวี เล่น Social Media ติดตามความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ รวมถึงการสั่งอาหารและเครื่องดื่มเดลิเวอรีมารับประทานภายในบ้าน

แนะทำตลาดช่วงสงกรานต์อย่างไรให้โดน

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในลักษณะนี้อาจทำให้ธุรกิจที่ตอบโจทย์แนวทางการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ มีโอกาสทำตลาดหรือเพิ่มยอดขายในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ ธุรกิจบันเทิงออนไลน์ รวมถึงธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี เป็นต้น

ในขณะที่ธุรกิจเดิม เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ปั๊มน้ำมัน/แก๊ส และท่องเที่ยว อาจจะต้องปรับรูปแบบการทำตลาดและเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านกลยุทธ์ลด แลก แจก แถม

การเลือกช่องทางในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้มากที่สุด รวมถึงสร้างการรับรู้แบรนด์ ผ่านคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจ เป็นต้น ก็น่าจะดึงกำลังซื้อของคนกรุงเทพฯ ให้ออกมาใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้และในระยะถัดไปได้