“นมหนองโพ” ปรับใหญ่ในรอบ 40 ปี เลิกขายผ่าน “ล็อกซเล่ย์” เน้นลุยเอง-โหมแบบซอง-ขยาย ตปท.

ผู้จัดการรายวัน360 – สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ปรับกลยุทธ์ ยกเลิกพันธมิตรเดิม “ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง” ที่ทำมานานเกือบ 40 ปี ในเดือนมิถุนายนนี้ เตรียมลุยทำเอง หวังให้สินค้านมหนองโพครอบคลุมร้านค้าเต็ม 100% พร้อมขยาตลาดต่างประเทศมากขึ้น เล็งเจาะตลาด จีน มาเลเซีย เวียดนาม ดันยอดขายปีนี้โต 30%

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ผู้ดำเนินธุรกิจนมหนองโพ ของไทย เปิดเผยว่า ทางสหกรณ์โคนมหนองโพ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการดำเนินธุรกิจใหม่โดยมีแผนที่จะดำเนินการตลาดและจัดจำหน่ายนมหนองโพเองทั้งหมด เพื่อต้องการให้สินกระจายสู่ร้านค้าทั่วประเทศ 100% ของพื้นที่ ขณะที่ปัจจุบันนมหนองโพกระจายได้เพียงแค่ 60% ของพื้นที่เท่านั้น

โดยหนองโพจะใช้วิธีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกสัญญากับทาง บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ในเดือนมิถุนายนปี 2560 นี้ หลังจากที่เป็นผู้กระจายสินค้านมหนองโพมานานเกือบ 40 ปี

ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ เองมีความมั่นใจว่า จากการที่หนองโพหันมาทำการจัดจำหน่ายและส่งสินค้าเองรวมทั้งการรุกตลาดอย่างหนัก และการขยายช่องทางจำหน่าย การขยายตลาด การออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง จะทำให้ผลประกอบการของปี 2560 นี้มีรายได้รวม ประมาณ 3,900 ล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปี 2559 ที่มีรายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท

สำหรับแผนดำเนินธุรกิจจากนี้ไป นมหนองโพจะขยายช่องทางการจำหน่ายและตลาดในประเทศมากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมร้านค้ามากที่สุดเต็ม 100% ตามเป้าหมาย

ส่วนในแง่ตัวผลิตภัณฑ์นั้น สินค้านมพาสเจอร์ไรส์แบบซองถือเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตดี ดังนั้น ปีนี้หนองโพจึงจะให้ความสำคัญในการทำตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น โดยชูจุดเด่นเรื่องความสะดวกในการบริโภค ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัว ซึ่งหนองโพได้เริ่มทดลองทำตลาดช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาในร้านค้าปลีกสะดวกซื้อบางแห่ง เช่น ร้าน108 ช็อป และร้านซีเจ พบว่าผู้บริโภคตอบรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

ขณะที่ตลาดต่างประเทศนั้น จะมีการขยายเพิ่มอีกต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาตลาดและพฤติกรรมรวมทั้งช่องทางต่างๆ ในประเทศจีน เวียดนาม มาเลเซีย คาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ในเร็วๆ นี้แน่นอนโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนนั้น เป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ เป็นตลาดที่ใหญ่มีประชากรจำนวนมาก หากสามารถเปิดตลาดได้ จะทำให้ยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาก โดยตลาดต่างประเทศจะใช้วิธีส่งสินค้าจากไทยไปจำหน่าย

ตลาดต่างประเทศ หนองโพได้เริ่มมาบ้างแล้ว โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนคือ การส่งออกนมหนองโพจากไทยเข้าไปทำตลาดในประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การรุกตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางหนองโพมีความพร้อมเรื่องกำลังผลิตอยู่แล้ว เนื่องจากปัจจุบันยังใช้กำลังผลิตเพียง 200 ตันต่อวันเท่านั้น ขณะที่กำลังผลิตเต็มที่มีถึง 300 ตันต่อวัน ซึ่งมั่นใจว่ายังสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้อีกกอย่างน้อย 10 ปี จึงยังไม่ต้องขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกล้นี้

ที่มา : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035517