ยูเนี่ยนเพย์ : การเดินทางและการท่องเที่ยวช่วยเปลี่ยนโลกของเราให้ดีขึ้นได้

เมื่อเร็วนี้ๆ อุตสาหกรรมและหน่วยงานการท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้รับเกียรติในการเข้าร่วมการประชุม “WTTC Global Summit 2017”ประจำปี 2560  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยในงานครั้งนี้ได้จัดสัมมนาในประเด็น การท่องเที่ยวมีพลังสำคัญอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้คน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2573

สำหรับปีนี้การประชุม “WTTC Global Summit 2017” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ คุณ Tony Fernandes, ประธานบริหารบริษัท แอร์เอเชีย, คุณ David Cameron,อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ และ มร. เก๋อ หัวหย่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไชน่า ยูเนี่ยนเพย์ จำกัด และทูตพิเศษประจำปีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี 2017

งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การร่วมมือปฏิรูปโลกของเรา” และนำเสนอบทบาทสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขยายโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ตัวอย่างเช่น การเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ต่อจำนวนประชากร และกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วย  ซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีส่วนช่วยผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงช่วยกระตุ้นให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

มร. เก๋อ หัวหย่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไชน่า ยูเนี่ยนเพย์ จำกัด เผยว่า”อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศจีนกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรและการบริการของประเทศ”

ในปี 2559 ที่ผ่านมา รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศของประเทศจีน เพิ่มขึ้นจาก 94.8 ล้านล้านบาท หรือ 3.9 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ในปี พ.ศ. 2554 มาเป็น 194.6 ล้าน ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.3 เปอร์เซ็นต์ ของ GDP ในปี 2559 ด้วยห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ยาว มีการผนวกรวมกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในระดับสูง จึงทำให้รายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนสามารถผลักดันการเติบโตในด้านการลงทุนเพื่อสังคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางรางเติบโตกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของโรงแรมและการบินพลเรือนให้เติบโตกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

เนื่องด้วยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางออกนอกประเทศจำนวนมากที่สุดในโลก โดยในปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศเป็นจำนวนราว 122 ล้านคน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนได้กลายมามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก มร. เก๋อ คาดว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวน 8.9 ล้านคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และ ใช้จ่ายในประเทศไทยสูงถึง438,000 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 1.64 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ การท่องเที่ยวจีนจึงน่าจะมีศักยภาพในการช่วยกระตุ้นการเติบโตของรายได้ในประเทศไทยเช่นกัน

มร. เก๋อ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุม WTTC นั้นมีความสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นการประชุมที่ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมได้แบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึก และทางยูเนี่ยนเพย์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์ขององค์กร และมุมมองเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงโลกในเชิงบวกได้”

“ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เดินหน้าขยายเครือข่ายการชำระเงินระดับโลก โดยบัตรยูเนี่ยนเพย์ สามารถใช้จ่ายได้ถึง 160 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 41 ล้าน ร้านค้าและตู้เอทีเอ็มกว่า 2 ล้านจุดทั่วโลก ด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ ยูเนี่ยนเพย์มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญของความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวและการทำธุรกรรมด้านการเงินด้วยความปลอดภัยในทุกๆที่ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั่วโลก และพัฒนาเครื่องอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินในอนาคต” มร. เก๋อ หัว หย่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไชน่า ยูเนี่ยนเพย์ จำกัด

เกี่ยวกับยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์แนชันแนล (UPI) มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจให้บริการด้านการชำระเงินของยูเนี่ยนเพย์  ในระดับสากล ฐานธุรกิจของยูเนี่ยนเพย์ ได้ขยายและได้รับการยอมรับในนานาประเทศถึง 162 ประเทศ ด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่มีผู้ถืออยู่ใน 42 กว่าประเทศ ทำให้ยูเนี่ยนเพย์ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีฐานผู้ใช้มากที่สุดในโลกที่พร้อมให้บริการการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจ นอกจากนี้ยังได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการใช้จ่าย ด้วยการขยายฐานร้านค้าให้เติบโต ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ UPI  ได้กระจายจำนวนผู้ถือบัตร ตู้เอทีเอ็ม และ จุดชำระเงินทั้งหมดใน 10 ประเทศ

ในประเทศไทยยูเนี่ยนเพย์ช่วยให้บริการการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เหมาะกับความต้องการของธุรกิจในท้องถิ่นและผู้บริโภค ธนาคารในประเทศไทยที่ให้บริการบัตรยูเนี่ยนเพย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารแห่งประเทศจีน, ธนาคารไอซีบีซี ไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  บัตรยูเนี่ยนเพย์ให้บริการครอบคลุมธุรกิจร้านค้าประเภทต่างๆในประเทศไทยเกือบ 90% เช่นเดียวกับให้บริการครอบคลุมเครื่องกดเอทีเอ็มเกือบทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถเข้าดูได้ที่ www.unionpayintl.com