Google ร่วมรำลึก “ป. อินทรปาลิต” เจ้าของผลงาน “พล นิกร กิมหงวน”


12-05-2017 14:34:02

12 พฤษภาคม 2560 คล้ายวันเกิดปีที่ 107 ของ . อินทรปาลิต หรือ ปรีชา อินทรปาลิต นักเขียน แนวหัสนิยาย บันเทิง เสิร์ชเอ็นจิ้นดังอย่าง Google ได้ร่วมรำลึกถึง ป. อินทรปาลิต เจ้าของผลงานที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คือ พล นิกร กิมหงวน หรือ สามเกลอ ด้วยภาพดูเดิล (ภาพที่วาดลงบนโลโก้ของกูเกิล) หน้าเว็บ แทนการย้ำเตือนให้ทุกคนรำลึกถึง