ผลสำรวจชี้ “ข้าวกะเพรา-ข้าวมันไก่” เมนูยอดฮิตแม่บ้านชาวญี่ปุ่น

“พาณิชย์”เผยผลสำรวจ พบข้าวกะเพรา ข้าวมันไก่ ติด 1 ใน 15 เมนูอาหารต่างชาติที่แม่บ้านชาวญี่ปุ่นรับประทานมากที่สุด แถมยังเริ่มประกอบเมนูอาหารต่างชาติมากขึ้น ระบุเป็นโอกาสอาหารสำเร็จรูปของไทยที่จะเจาะตลาดได้เพิ่มขึ้น แนะผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าให้มีความสะดวก ง่ายต่อการนำไปปรุงอาหาร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจแนวโน้มอาหารในครอบครัวญี่ปุ่นประจำปี 2559 ของศูนย์วิจัย JMA Research Institute Inc. ที่ได้ทำการสอบถามแม่บ้านชาวญี่ปุ่นอายุระหว่าง 20-70 ปี พบว่า เมนูอาหารต่างชาติเริ่มกลายเป็นเมนูอาหารในบ้านของชาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแม่บ้านญี่ปุ่นในปัจจุบันเน้นเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายควบคู่กับความแปลกใหม่ รวมทั้งเน้นการจับจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมนูอาหารไทยติด 1 ใน 15 อันดับแรกของเมนูอาหารต่างชาติที่แม่บ้านเหล่านี้รับประทานมากที่สุด คือ ข้าวกะเพรา และข้าวมันไก่ ขณะที่ใน 15 อันดับประกอบด้วยเมนูอาหารจากเกาหลีใต้ อิตาลี โปรตุเกส สหรัฐฯ และจีน

ทั้งนี้ ยังพบอีกว่า สัดส่วนของแม่บ้านญี่ปุ่นที่รับประทานเมนูอาหารต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแม่บ้านญี่ปุ่นเหล่านี้ ยังเริ่มประกอบเมนูอาหารต่างชาติ เพื่อรับประทานในบ้านมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะแม่บ้านที่มีอายุน้อยจะนิยมประกอบเมนูอาหารต่างชาติมากกว่า และกว่า 88% จะประกอบอาหารเมนูผักมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน และมีการประกอบอาหารเมนูเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เมนูเนื้อปลาลดลง ทำให้ผักกึ่งสำเร็จรูปได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะผักหั่นฝอยสำหรับทำสลัด

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของรายจ่ายด้านอาหารแล้ว คนญี่ปุ่นมีแนวโน้มซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายด้านอาหารทั้งหมด ถือเป็นแนวโน้มดีต่อสินค้าอาหารกึ่งสำเร็จรูปของไทยในการขยายตลาดอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย หลากหลาย และแปลกใหม่ในการรับประทานอาหาร

“กระทรวงพาณิชย์เห็นว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่น ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการเปิดร้านอาหารไทยและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งระบบ ทั้งการส่งออกวัตถุดิบอาหารไทยและอาหารไทยแบบกึ่งสำเร็จรูป และขอแนะนำให้ผู้ประกอบการด้านอาหารกึ่งสำเร็จรูปของไทยต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวก ง่ายต่อการประกอบอาหารและการนำมารับประทาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้าดังกล่าว” นางอภิรดี กล่าว

สำหรับในช่วง 3 เดือนของปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกสินค้าอาหารไปยังญี่ปุ่นรวมมูลค่า 1,489 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 13.98% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าอาหารส่งออกสำคัญอันดับต้นๆ ได้แก่ ไก่และไก่แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และกุ้งแปรรูป

ที่มา : http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000048255