50 ปี TVO พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงใจ ให้ทุกคน..กล้าที่จะก้าว

เพราะความเชื่อที่ว่า คนทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ถ้าเพียงได้เรียนรู้ ฝึกหัด และรักที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ก็จะเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ ให้ชีวิตก้าวไปสู่เส้นทางที่มุ่งหวังได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของ TVO นี้ จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญสร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้คนในสังคมหันมาพัฒนาตนเอง

TVO บริษัท น้ำมันพืชไทยจำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับถั่วเหลือง ทั้ง น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น ที่แม่บ้านทั่วไทยคุ้นเคย และธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งอยู่เคียงข้างคนไทยมายาวนาน ด้วยปรัชญาในการทำธุรกิจที่ว่า

“บริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อีกทั้งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น”

ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร
ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร

ด้วยความตั้งใจดังกล่าว ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อคืนกำไรแก่สังคมไทย ภายใต้ แนวคิด “Life Reform – การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มที่การพัฒนาตัวเอง” เพื่อสร้างแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาตัวเองและผู้อื่น ทั้งคนในชุมชน จนนำมาสู่ความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติในที่สุด บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Fight With Yourself – อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ใครคือตัวเอง ทั้งหมด 6 เรื่อง พร้อมเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ คือ “สุขีกัมปานี” ด้วยแอปพลิเคชั่น “พอดี” เพื่อส่งเสริมให้คนรู้จักความพอดีในการใช้ชีวิต ไม่ก้าวเข้าสู่ความเดือดร้อน ไม่ตามกระแสนิยม วัตถุนิยมและบริโภคนิยม โดยทุก 1 ดาวน์โหลด เท่ากับการบริจาค 1 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ

แอพพลิเคชั่น “พอดี”
แอปพลิเคชั่น “พอดี”