ความฝันอันสูงสุด #Siriraj Dream

จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร จึงก่อกำเนิดเป็น “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งดำรงอยู่เคียงคู่คนไทยจวบจนปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 129 ปี

โรงพยาบาลศิริราช พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ก้าวข้ามผ่านทุกยุคสมัย ด้วยความรู้ วิทยาการ และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ถ่ายทอดส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสุดกำลังความสามารถ โดยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและมองเห็นคุณค่าของทุกชีวิต ซึ่งบุคลากรของศิริราชทุกคนพร้อมเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของทุกคนที่เดินทางมาจากทุกหนแห่งทั่วประเทศ เพื่อฝากชีวิตไว้ให้โรงพยาบาลแห่งนี้ช่วยดูแล โรงพยาบาลศิริราชจึงมีความตั้งใจร่วมกันที่จะทำความฝันเหล่านั้นของคนไข้ให้เป็นจริง

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิริราช ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพในการวินิจฉัย การรักษาโรคให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันท่วงที ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด แต่นอกเหนือจากนี้เรายังคงนึกถึงผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการเข้ารักษา เนื่องจากในปัจจุบัน ศิริราชรองรับผู้ป่วยนอกร่วม3,000,000 คนต่อปี และดูแลผู้ป่วยในเกือบ90,000 คนต่อปี ด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ของบุคลากรในทุกหน้างานถึงแม้จะมีทรัพยากรจำกัด เราจึงยังคงมุ่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของโครงการอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ซึ่งเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานชื่ออาคารสุดท้าย ด้วยความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์เสมอมา จึงเป็นความฝันที่ชาวศิริราชทุกคนอยากทำให้สำเร็จเพื่อผู้คนอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากศิริราช”

โรงพยาบาลศิริราชจึงตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานดูแลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายจากโรค สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่เขารัก และเหนือสิ่งอื่นใด อยากให้ประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วมสืบสานพระราชปณิธานนี้ร่วมกันกับศิริราชมูลนิธิ  จึงถ่ายทอดผ่านวีดิทัศน์ “ความฝันอันสูงสุด” เพื่อบอกเล่าถึงคำมั่นสัญญา ความหวัง และความฝันของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่คงไว้ซึ่งสถานะ “โรงพยาบาลของแผ่นดิน” อันหมายความถึงการเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน พร้อมรับใช้ให้การดูแล และจะแผ่ขยายความช่วยเหลือออกไปให้ได้มากที่สุด

วีดิทัศน์ “ความฝันอันสูงสุด” ออกอากาศวันที่ 1 มิถุนายน 2560เป็นต้นไป และสามารถสัมผัสเรี่องราวจากชีวิตจริงของบุคลากรชาวศิริราช ผ่านทาง Facebook และ Instagram : SirirajPR ที่ต่างคนต่างมีความฝันบนเส้นทางชีวิตของตนเอง แต่ ณ โรงพยาบาลของแผ่นดินแห่งนี้ ทำให้ความฝันของพวกเขาแปรเปลี่ยนเป็นฝันที่อยากจะทำเพื่อประชาชนคนไทยด้วยกันรวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของศิริราชในการต่อชีวิตคนนับล้านผ่านช่องทาง ศิริราชมูลนิธิ โทร.0 2419 7658-60  เพื่อช่วยให้โอกาสที่คนไทยจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง กลายเป็นฝันที่เป็นจริงขึ้นมา…