อนุกรรมการโอทีที เดินหน้าทำความเข้าใจกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหาบน YouTube

อนุกรรมการโอทีที เดินหน้าทำความเข้าใจกลุ่มผู้ผลิตเนื้อหาบน YouTube ที่มีผู้ติดตามเกินล้าน หวังเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมเสนอร่วมมือพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over TheTop กล่าวว่า หลังจากประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในการให้บริการโอทีทีกับผู้ดูแล Youtube Channel ที่มีผู้ติดตามสูงสุด 100 ช่องแรกของประเทศไทย จำนวนกว่า 40 ช่อง ผู้ดูแลYouTube Channel ได้เสนอให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการดูแลและส่งเสริมบริการโอทีทีบนแพลตฟอร์ม YouTube โดยเฉพาะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ และการแชร์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไปสู่ประชาชนในวงกว้างที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคม

ขณะเดียวกันผู้ดูแล Youtube Channel เสนอข้อคิดเห็นว่า การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการผลิต และนำเสนอเนื้อหารายการ เพื่อส่งเสริมให้บริการโอทีทีเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการผลิตเนื้อหา นอกจากนี้ ยังเสนอให้สำนักงาน กสทช. สร้างความเท่าเทียมในการกำกับดูแลระหว่างแพลตฟอร์มและผู้ผลิตเนื้อหาของไทยและของต่างประเทศ และสนับสนุนกระบวนการของสำนักงาน กสทช. ในการนำผู้ใช้และผู้ผลิตเนื้อหารายการเข้าสู่ระบบการกำกับดูแล

นอกจากนี้ยังต้องการให้ สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลเนื้อหา เพื่อแยกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นภัยต่อสังคมออกจากระบบโอทีทีซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมและบริการโอทีทีเป็นแหล่งรวมเนื้อหาที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตเนื้อหารายใหม่ๆ เข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มืออาชีพ

“วันนี้เราได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก ผมยืนยันว่า การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในเรื่องการกำกับดูแลโอทีทีจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และจะไม่เป็นการสร้างภาระหรือข้อจำกัดต่อผู้ให้บริการโอทีทีอย่างแน่นอน สำนักงาน กสทช. จะทำหน้าที่เพียงแยกสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบ เพื่อให้ระบบและการให้บริการโอทีทีเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ต่อไป” พันเอก ดร.นที กล่าว