โมเดลการดูแล KOL (อินฟลูเอนเซอร์) ในสังกัด บ.จับของร้อน