ไห่เทียน

ชัชชวี วัฒนสุข ปธ. กก. บจก. เอสพี อินเตอร์แมค ร่วมงานแสดงสินค้า InterPlas Thailand 2017″ พร้อมเปิดตัวเครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน (HAITIAN) 3 รุ่น เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ SME พร้อมรองรับงานฉีดพลาสติกทุกประเภท ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา