พีช ปรับปรุงประเภทค่าโดยสารใหม่ : แนะนำรูปแบบค่าโดยสารสามประเภท เพื่อให้การเดินทางในเอเชียของทุกคนสมบูรณ์แบบ!

・   ประเภทของค่าโดยสารแบบใหม่ ได้แก่ ““Simple Peach” “Value Peach” และ “Prime Peach”

・   ค่าโดยสารประเภท Prime Peach จะรวมบริการกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องจำนวนสองใบและฟรีการเลือกที่นั่ง โดยมีข้อยกเว้นในการเลือกที่นั่งแถวหน้า

สายการบิน พีช เอวิเอชั่น (“พีช” โดย นายชินอิจิ อิโนอูเอะ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงประเภทของค่าโดยสารรูปแบบใหม่จากสองประเภทเป็นสามประเภทเมื่อวานนี้

ในขณะที่พีชได้ทำการจำหน่ายบัตรโดยสารออกเป็นสองประเภท อันได้แก่ Happy Peach และ Happy PeachPlus จนถึงวันนี้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบและจุดประสงค์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ละราย  ได้มีความแตกต่างหลากหลายกันเป็นอย่างมาก บางคนเดินทางกับสายการบินพีชเพื่อไปต่างประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือทริปที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ในขณะที่บางคนก็อาจจะเดินทางไปกับพีชเพื่อเข้ารับรักษาด้านการแพทย์ และการพยาบาล หรือการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ ด้วยเหตุนี้ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความหลากหลายด้านรูปแบบการท่องเที่ยวของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น พีชจึงได้มีการปรับประเภทค่าโดยสารออกเป็นสามประเภทเมื่อวานนี้ (วันที่ 27 มิถุนายน 2560)

ค่าโดยสารทั้งสามประเภท ได้แก่ ““Simple Peach” “Value Peach” และ “Prime Peach” ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของพีชสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารที่สอดคล้องกับความต้องการหรือรูปแบบการเดินทางของพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่มีความประสงค์จะโดยสารกับพีชในราคาค่าโดยสารที่ถูก หรือผู้ที่ต้องการจะเลือกที่นั่ง รวมไปจนถึงผู้ที่เดินทางโดยมีเหตุผลในการเดินทางและมีความประสงค์ที่จะขนกระเป๋าสัมภาระจำนวนมาก พวกเขาทั้งหมดนี้ก็จะสามารถเลือกประเภทของค่าโดยสารได้ตามต้องการ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์การบริการของพีชโดยเฉพาะ

สำหรับรายละเอียดเรื่องของประเภทค่าโดยสารแบบใหม่นี้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิงที่แนบมาข้างท้ายนี้ หรือเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของพีช ที่ www.flypeach.com

สายการบินพีชจะยังคงเดินหน้าสร้างสิ่งที่น่าสนใจในการเดินทาง ผ่านข้อเสนอแห่งความสุขในการเดินทางบนฟากฟ้าให้กับผู้โดยสารทุกท่าน

เกี่ยวกับพีช  (www.flypeach.com

สายการบินพีช เริ่มดำเนินการโดยมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซเมื่อเดือนมีนาคม 2555 และได้เปิดฐานการบินแห่งที่สองที่ท่าอากาศยานนาฮา ในเดือนกรกฎาคม 2557 และเริ่มให้บริการที่ท่าอากาศยานฮาเนดะในเดือนสิงหาคม 2558 โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารมากกว่า 13,000 รายในแต่ละวัน ปัจจุบันปฏิบัติการบินโดยให้บริการมากกว่า90 เที่ยวบินต่อวัน สำหรับเส้นทางภายในประเทศจำนวน 12 เส้นทาง และอีก 13 เส้นทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้วยเครื่องบินจำนวนทั้งหมด 19 ลำ และนอกจากนี้สายการบินมีแผนที่จะจัดตั้งฐานการบินที่ท่าอากาศยานเซ็นไดในเดือนกันยายน 2560 และที่สนามบินชินชิโตะเซะในปีงบประมาณ 2561 นี้