นครชัยแอร์ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย เพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 30 % สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปเป็นรายได้สูง เป็นการวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว และจากการคาดการณ์ องค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาติ ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว จะปรากฏชัดในปี 2563 ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เดินทางมายังภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ต้องจับตามอง ซึ่งการท่องเที่ยว จัดเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ในแง่การสร้างรายได้ที่เป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 20.6% ประกอบกับ ข้อมูลจากสำนักข่าวไชน่าเดลี่ เปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวจีน นิยมมาท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง ตามเส้นทางสายไหม จาก 10 อันดับ

สำหรับ สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางกับรถโดยสารนครชัยแอร์ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาคิดเป็น 10 % ของผู้โดยสารทั้งหมด ประกอบไปด้วยโซนยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ต่อมาเมื่อประเทศไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่ามีกลุ่มประชาชนชาว พม่า ลาว เวียดนาม เดินทางเชื่อมต่อเข้ามาในประเทศด้วยรถนครชัยแอร์มากขึ้น และในปลายปี 2559 จนถึงปัจจุบัน จำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์ท่องเที่ยวด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยนิยมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ และพัทยา ซึ่งการปรับแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยการตั้งอยู่บนพื้นฐานจุดแข็งด้านวัฒนธรรม นครชัยแอร์เป็นบริษัทเดินรถโดยสารสาธารณะซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการท่องเที่ยว ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเพิ่มภาษาจีนเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์, จอTVส่วนตัวบนรถ สามารถเลือกแสดงเมนูเป็นภาษาจีนได้และ Call Center ที่สามารถสนทนาภาษาจีนได้

และในอนาคต มีการพัฒนาการให้ข้อมูล เช่น ทาง Website นครชัยแอร์ เพิ่มข้อมูลรายละเอียดภาษาจีนให้ครบถ้วนเหมือนภาษาไทย, การให้ข้อมูลช่องทางการซื้อตั๋วเป็นภาษาจีน ซึ่งสามารถซื้อตั๋วนครชัยแอร์ได้ด้วยตนเองผ่าน NCA Booking โดยไม่ต้องซื้อผ่านตัวแทน จึงทำให้นักท่องเที่ยวได้ราคามาตรฐานของบริษัทฯ การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง Social ที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้น เช่น ผ่านโปรแกรม Weibo และ Wechat อีกทั้งยังพัฒนาช่องทางการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกต่อชาวต่างชาติ อาทิ Mobile Payment, Samsung Pay, Alipay โดยเป้าหมายการดำเนินการเพื่อต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเพิ่มขึ้นอีก 10 % ภายในปี 2561 และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมคิดเป็น 30 % ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดภายในปี 2563 และเพื่อให้แนวทางที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ บริษัทจึงได้ประกาศรับสมัคร ชาวจีน ในตำแหน่งนักการตลาด โดยมีคุณสมบัติ อายุ 22-30 ปี ซึ่งเป็นชาวจีนที่สามารถพูดภาไทยได้ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยผู้สนใจหรือคนไทยที่มีเพื่อนเป็นชาวจีน สามารถแนะนำให้มาสมัครงานได้ที่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเที่เบอร์ 0-2939-4999 ต่อ 1174

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในส่วนของการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนตามรายละเอียดข้างต้นนั้น เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายแผนงานของการดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ มาตรฐานด้านความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และการบริการลูกค้าผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบาย และพัฒนาบริการใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ยังคงเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตาม การอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าชาวไทย ยังคงถือปฏิบัติอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ หากพบความไม่สะดวกในการรับบริการ หรือต้องการแนะนำบริการ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 0-2939-4999 ต่อ 1125,1126 หรือ customerservice@nakhonchaiair.com