“Baania” ตอบโจทย์คนต้องการซื้อบ้านและอสังหาฯ แห่งยุคดิจิทัล แบบครบวงจร

 • Baania (บาเนีย) บริษัทสตาร์ทอัพเลือดใหม่ หัวใจดิจิทัล ผู้ให้บริการด้าน Marketplace แหล่งรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์แบบ Total Solution ที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ ตอบโจทย์คนที่มองหาที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพย์ทั้ง ซื้อ ขาย ให้เช่าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแก้ Pain point ในการซื้อบ้านของคน ให้มีตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้านได้อย่างคุ้มค่าและตรงใจที่สุด

 • เจาะ insight ของคนซื้อบ้านอย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาฟังก์ชั่นบริการ โดยผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ากับนวัตกรรมในการบริหารจัดการ Big Data ออกแบบเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย ค้นหาง่าย ตอบทุกสิ่งที่คนซื้อบ้านอยากรู้

 • เผยเส้นทางการเป็น Property Tech Startup รายใหม่ของไทย ที่เติบโตมากจากตลาดต่างจังหวัด ขยายมาสู่เมืองหลวง และกระจายสู่ทุกภูมิภาคภายในเวลาเพียง 1-2 ปี ล่าสุด ได้รับการลงทุน จากบริษัท 500 Tuk Tuk และบริษัท Rain Tree Dot Com เพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไป โดยมีแผนที่จะขยายบริการไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในปีหน้า แย้มแผนระยะยาวขยายสู่ตลาด AEC ภายใน 2 ปี หวังเป็นกำลังสำคัญใน Ecosystem ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัทบาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “จุดเริ่มต้นของเรา มาจากประสบการณ์การทำสื่อสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบของนิตยสาร Home Buyers’ Guide Chiangmai และการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มากว่า 13 ปี เราจึงเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของทิศทางในการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือการเข้าถึงลูกค้าในทุก ๆ ช่องทาง โดยเฉพาะออนไลน์ที่มีบทบาทมากขึ้นทุกวัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีใครพัฒนารูปแบบการสื่อสารในรูปแบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งเล็งเห็นแล้วว่า “อสังหาริมทรัพย์” เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและเป็นสินค้าที่เป็นปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่ผู้บริโภคมีประสบการณ์น้อย ในขณะที่ราคาค่อนข้างสูง เราจึงอยากช่วยให้ผู้บริโภคได้มีบ้านอย่างที่ต้องการจริง ๆ

บริษัทฯ จึงได้หันมาพัฒนาเว็บไซต์ที่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนทุกด้านโดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลอันมหาศาล (Big Data) ที่ยังไม่เคยมีใครในประเทศไทยทำมาก่อน และต่อยอดไปใน Digital Solution รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงคนยุคปัจจุบัน วันนี้ Baania จึงก้าวมาเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญใน Ecosystem ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และเป็น Property Tech Startup รายแรกของไทย ซึ่งให้บริการเป็น Data Platform ที่เป็นทั้ง Market Place หรือตลาดที่รวบรวมที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ข้อมูลกับผู้ที่ต้องหาซื้อ ขาย หรือเช่าที่อยู่อาศัย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนโดยมีเป้าหมาย เพื่อช่วยแก้ Pain point ให้กับผู้ที่ต้องการหาซื้อบ้านด้วยการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านได้อย่างตรงใจที่สุด และเป็นแหล่งรวบร่วมข้อมูล Consumer Insight เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

Baania เริ่มให้บริการตั้งแต่ ต้นปี 2559 ในพื้นที่ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน จ.นครราชสีมา และปี 2560 ได้เริ่มขยายสู่ กรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อนจะขยายบริการไปใน ขอนแก่น ชลบุรี บางแสน พัทยา ระยอง ในอนาคต และจะขยายสู่ภาคใต้ จ. ภูเก็ต จ.สงขลา จ.สุราษฎร์ธานี ภายในปี 2561 ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ใน 10 จังหวัดหัวเมืองสำคัญ ผ่าน Website (Web 3.0) www.baania.com และ Baania Application สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ล่าสุด Baaniaได้รับการลงทุนจากบริษัท 500 Tuk Tuk และบริษัท Rain Tree Dot Com ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำธุรกิจและการเติบโตในอนาคต โดยมีแผนที่จะขยายบริการไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และมีแผนระยะยาวจะขยายไปสู่ AEC ภายใน 2 ปีข้างหน้า” คุณอัญชนากล่าว

นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝายปฏิบัติการ บริษัทบาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าสำหรับเรื่องของ DATA ในยุคนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก หลายธุรกิจถูก Digital Disturb ถ้าเราไม่เปลี่ยนไป เราก็จะล้าหลังและอยู่ไม่ได้ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาบริการของเรา เกิดจากการศึกษา Insight ของคนซื้อบ้านอย่างลึกซึ้ง โดยมุ่งผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ากับนวัตกรรมในการบริหารจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จากผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย ค้นหาง่าย ช่วยให้ตัดสินง่ายด้วย

 1. การให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของโครงการที่ให้รายละเอียดครอบคลุมครบทุกด้านในรูปแบบของการค้นหาแบบรายชื่อ แผนที่ และรูปภาพซึ่งสามารถแสดงข้อมูลให้ดูได้ทั้งในรูปแบบตัวหนังสือ วิดีโอและภาพถ่ายจากสถานที่จริง

 2. Interactive Web (Web 3.0) ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นรายบุคคล โดยระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามความต้องการ

 3. การรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญจริงทั้ง 3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อเพื่อการลงทุน อาทิ ทำเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณใกล้เคียงและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต เจาะลึกแบบบ้านฟังก์ชั่นการใช้งานรวมไปถึงคุณภาพของวัสดุและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแนวโน้มผลตอบแทนการลงทุนในอนาคต

 4. โดยมีฟีเจอร์เด่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การค้นหาบ้านของคนยุคใหม่ อาทิ Baania Living Score ช่วยค้นหาบ้านที่สะดวกที่สุดโดยแบ่งเป็นคะแนนการเดินทางโดยการขับรถ (Driving Score), โดยการเดินเท้าสู่สถานที่สำคัญ (Walking Score) และโดยการเดินสู่สถานีขนส่งมวลชน (Transit Score) BTS, MRT เป็นต้น

Baania History & Trend เป็นการนำเอาข้อมูลมหาศาล (Big Data) อย่างราคาบ้านย้อนหลัง 5 ปีมาวิเคราะห์ราคาปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Baania Comparison ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโครงการตามพฤติกรรมการค้นหา เป็นต้น

นอกจากนี้ Baania มีเครือข่ายพันธมิตรด้านข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่มีสถาบันต่างๆ รองรับ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านทำเล โดยร่วมมือกับ UDDC ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบบ้าน วัสดุ ประโยชน์ใช้สอยภายใต้ความร่วมมือกับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้เชี่ยวชาญด้านความคุ้มค่าการลงทุนภายใต้ความร่วมมือกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน และนักประเมินมืออาชีพมาร่วมรีวิวเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงไปตรงมาแก่ผู้ที่สนใจซื้อบ้าน”

ด้วยประสบการณ์และความรักที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ Baania ได้ Transformation ตัวเองไปสู่ Digital อย่างสมบูรณ์แบบ นับเป็นโอกาสดีที่จะส่งมอบบริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการต่อยอดการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเจาะลึกมากขึ้น ครบถ้วนมากขึ้น มั่นใจว่า Baania เป็น โซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มองหาที่อยู่อาศัยและอสังหาฯ ทั้งซื้อ ขาย เช่า แบบครบวงจรในขณะนี้ ในอีกมุมหนึ่ง Baania ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ Ecosystem ของ Property Tech ของไทย พร้อม ๆ กับการตอบโจทย์ภาคธุรกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย” นางสาวอัญชนากล่าวสรุป

เกี่ยวกับ บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Baania” Property Tech Startup ที่เป็นทั้ง Marketplace และ Data Platform ที่ตอบโจทย์คนซื้อบ้านในยุคดิจิทัล มีจุดเริ่มต้นจากบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ (เชียงใหม่) จำกัด และได้มีการนำเอาเทคโนโลยี่มาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เข้าสู่การเป็น Start up

ความเป็นมา

.. 2557

 • บริษัทโฮมบายเออร์ไกด์ (เชียงใหม่) จำกัด ก่อตั้งครบ10 ปี พบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการค้นหาข้อมูล
 • ทำการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัย( Pain Point) ศึกษาเทคโนโลยี่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการค้นหาข้อมูล(Innovation) การสร้างเครื่องมือในการประมวลผลจาก Big Data

.. 2558

 • สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงิน
 • พัฒนาระบบ Web 3.0 แสดงข้อมูลตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
 • รวบรวมข้อมูล Real Estate Big Data พร้อมทดสอบระบบ
 • Online & Offline Marketing ผ่าน Google, Face Book

.. 2559

 • เปิดตัวเว็บไซต์ Baania.com จังหวัดเชียงใหม่
 • เปิดตัว Baania.com จังหวัดเชียงราย และลำพูน
 • เปิดตัว Baania.com จังหวัดนครราชสีมา

.. 2560

 • เปิดตัว บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • เปิดตัว Baania.com ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 • เปิดตัว Baania.com จังหวัดขอนแก่น
 • เปิดตัว Baania.com จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง