สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอเสนอแนวทางบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วย   นางศิริพร สิงหรัญ รองเลขาธิการสมาคม และอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และ นาย จิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเสนอแนวทางเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มารับหนังสือและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ และจะประสานให้กระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป