SYS มอบรางวัลประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประจำปี 2560

นายสยมภู เฮนะเกษตร ผู้จัดการส่วนขายโครงการและบริการเทคนิค บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มอบทุนการศึกษารวม 200,000 บาท แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา SYS Student Design Contest 2017 “Steel Modular System” ซึ่งSYS จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบโดยใช้ศักยภาพของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมาสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งเผยแพร่วิธีออกแบบและแนวคิดการใช้ Modular System ด้วยโครงสร้างเหล็ก ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทห้องเอนกประสงค์ ได้แก่ นายพูนศักดิ์ พงศ์มากสุข จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทโรงจอดรถ ได้แก่ นางสาวพีรสา สลัยรัมย์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เมื่อเร็วๆ นี้