CAT Channel จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS  ดึงไอเดียนิสิตนักศึกษา ถ่ายทอดแนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel  จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ผลักดันศักยภาพคนรุ่นใหม่ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมผลิตผลงานส่งเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” มอบทุนการศึกษา  รวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเผยแพร่ 20 หนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางช่อง CAT Channel หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งต่อยอดความคิดผู้ชมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ต่อธุรกิจให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

เปิดรับสมัครและส่งผลงานเป็นเรื่องย่อ โครงเรื่อง และโครงเรื่องขยาย (Treatment) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาที เพื่อคัดเลือก 20 ผลงานนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิจาก CAT Channel และผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง โดยผู้ชนะผลงานยอดเยี่ยมรับทุนการศึกษา 100,000 บาท อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และอันดับ 3 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายได้รับเงินทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทีมละ 20,000 บาท รวมทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะนำมาเผยแพร่ผ่านทาง CAT Channel ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี รับสมัครเฉพาะประเภททีมจำนวน 2-5 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2560  ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.catshortfilm.com สอบถามรายละเอียด cat.shortfilm2017@gmail.com