เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ ‘โกง ไม่ เท่’

กลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหาร (ร่วม) ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน และนายธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดย นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมฯ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดย นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการ ร่วมเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 True Young Producer Award 2017 เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ โกง ไม่ เท่ชิงถ้วยพระราชทานฯ ทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu Isobar พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท และรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดวิคอมเม้นท์ และแชร์สูงที่สุด จะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท จากทรูมูฟ เอช อีกด้วย

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นิสิต – นักศึกษาทุกชั้นปี ได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ด้วยการร่วมนำเสนอและถ่ายทอดแนวคิด มุมมองใหม่ๆ โดยการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์และในสื่อสังคมออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยผลงานภาพยนตร์โฆษณาของนิสิต นักศึกษาที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์กว่า 28 ช่อง เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-764-9773 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trueplookpanya.com, www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa,www.truevisionswecare.com