เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย ผบ.ตร. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ลงพื้นที่จ.สกลนคร และจ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดศูนย์ประสานงานข่ายสื่อสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พร้อมออกตรวจสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแจกอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยาและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการกสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. พร้อมด้วยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย ได้ลงพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นร่วมกับพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ประสานงานข่ายสื่อสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ.กาฬสิทธุ์ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดหอไตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และบริเวณใกล้เคียง เพื่อทราบสถานะและประสิทธิภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัยด้วย

พร้อมกันนั้น ยังได้เดินทางไปยังพื้นที่จ.สกลนคร เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ว่าราชการจ.สกลนคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จ.สกลนคร ณ ศาลากลางจ.สกลนคร จากนั้นร่วมกับพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ประสานงานข่ายสื่อสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สกลนคร พร้อมเดินทางไปตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และบริเวณใกล้เคียง เพื่อทราบสถานะและประสิทธิภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้อง ในการซ่อมแซมระบบสัญญาณโทรศัพท์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านศูนย์สายลมของสำนักงาน กสทช. ก็ได้ร่วมกับสำนักงานกสทช. ภาค 2 สำนักงาน กสทช. เขต 2 (อุบลราชธานี)สำนักงานกสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) สำนักงาน กสทช. เขต 7 (นครราชสีมา) และสำนักงาน กสทช. เขต 8 (อุดรธานี) ร่วมเฝ้าระวังคอยให้ความช่วยเหลือ พร้อมเป็นแม่ข่ายในการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในการให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย